Tăng phương tiện giao thông phục vụ hành khách

Tăng phương tiện giao thông phục vụ hành khách

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài, nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao cho nên các đơn vị...
Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Đường sắt tăng 60 đoàn tàu phục vụ cao điểm 30/4, 1/5

Đường sắt tăng 60 đoàn tàu phục vụ cao điểm 30/4, 1/5

Ngành đường sắt tăng cường tàu hỏa, duy trì giảm giá vé dịp 30/4

Ngành đường sắt tăng cường tàu hỏa, duy trì giảm giá vé dịp 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Tăng cường thêm 55 đoàn tàu từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung dịp 30/4 và 1/5

Tăng cường thêm 55 đoàn tàu từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung dịp 30/4 và 1/5

Đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Ngành đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Ngành đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Lịch chạy tàu dịp lễ 30-4 và 1-5 tại khu vực phía Nam

Lịch chạy tàu dịp lễ 30-4 và 1-5 tại khu vực phía Nam

Chạy thêm nhiều tàu phục vụ dịp lễ 30-4

Chạy thêm nhiều tàu phục vụ dịp lễ 30-4

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30-4 và 1-5

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30-4 và 1-5

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30/4

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30/4

Tăng cường nhiều đôi tàu cho dịp lễ 30/4 và 1/5

Tăng cường nhiều đôi tàu cho dịp lễ 30/4 và 1/5

Chính thức mở bán vé tàu tăng cường dịp 30-4 và 1-5

Chính thức mở bán vé tàu tăng cường dịp 30-4 và 1-5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu dịp lễ 30/4 và 1/5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu dịp lễ 30/4 và 1/5

Tăng cường hàng chục đôi tàu tuyến Bắc - Nam dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Tăng cường hàng chục đôi tàu tuyến Bắc - Nam dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tăng cường một số đoàn tàu trong dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng cường một số đoàn tàu trong dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng tàu khách chặng ngắn chạy Tết dương lịch từ Sài Gòn

Tăng tàu khách chặng ngắn chạy Tết dương lịch từ Sài Gòn

Đường sắt tăng thêm nhiều tàu đi Quy Nhơn, Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2021

Đường sắt tăng thêm nhiều tàu đi Quy Nhơn, Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2021

Ga Sài Gòn tổ chức chạy thêm tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Ga Sài Gòn tổ chức chạy thêm tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng thêm nhiều đôi tàu khu đoạn phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng thêm nhiều đôi tàu khu đoạn phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Chạy thêm tàu từ TP HCM đi 4 tỉnh trong dịp Tết Dương lịch

Chạy thêm tàu từ TP HCM đi 4 tỉnh trong dịp Tết Dương lịch

Tăng thêm nhiều đôi tàu khu đoạn phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng thêm nhiều đôi tàu khu đoạn phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Chạy thêm các đoàn tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Chạy thêm các đoàn tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Tin vui cho người đi tàu ở Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Đà Nẵng

Tin vui cho người đi tàu ở Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Đà Nẵng

Chạy thêm nhiều đoàn tàu tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang

Chạy thêm nhiều đoàn tàu tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang

Ngành đường sắt chạy thêm nhiều đoàn tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang

Ngành đường sắt chạy thêm nhiều đoàn tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang

Ngành Đường sắt tiếp tục ngừng chạy nhiều tàu do Covid-19

Ngành Đường sắt tiếp tục ngừng chạy nhiều tàu do Covid-19