Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu

Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Tuyến Bắc-Nam đang đồng loạt cải tạo nên giờ đi-đến, hành trình,...
Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu

Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu

Cuối tháng 5/2021, đường sắt bổ sung nhiều chuyến tàu chạy cao điểm mùa hè

Cuối tháng 5/2021, đường sắt bổ sung nhiều chuyến tàu chạy cao điểm mùa hè

Tăng cường tàu khách tuyến Bắc - Nam trong dịp hè

Tăng cường tàu khách tuyến Bắc - Nam trong dịp hè

Đường sắt sẽ chạy thêm nhiều tàu khách tuyến Bắc-Nam trong dịp hè

Đường sắt sẽ chạy thêm nhiều tàu khách tuyến Bắc-Nam trong dịp hè

Đường sắt sẽ chạy thêm nhiều tàu tuyến Bắc-Nam dịp hè

Đường sắt sẽ chạy thêm nhiều tàu tuyến Bắc-Nam dịp hè

Tăng phương tiện giao thông phục vụ hành khách

Tăng phương tiện giao thông phục vụ hành khách

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Đường sắt tăng 60 đoàn tàu phục vụ cao điểm 30/4, 1/5

Đường sắt tăng 60 đoàn tàu phục vụ cao điểm 30/4, 1/5

Ngành đường sắt tăng cường tàu hỏa, duy trì giảm giá vé dịp 30/4

Ngành đường sắt tăng cường tàu hỏa, duy trì giảm giá vé dịp 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Tăng cường thêm 55 đoàn tàu từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung dịp 30/4 và 1/5

Tăng cường thêm 55 đoàn tàu từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung dịp 30/4 và 1/5

Đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Ngành đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Ngành đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Chạy thêm nhiều tàu phục vụ dịp lễ 30-4

Chạy thêm nhiều tàu phục vụ dịp lễ 30-4

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30-4 và 1-5

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30-4 và 1-5

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30/4

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30/4

Cuối tháng 5, đường sắt bổ sung nhiều chuyến tàu chạy cao điểm mùa hè

Cuối tháng 5, đường sắt bổ sung nhiều chuyến tàu chạy cao điểm mùa hè

Tăng nhiều tàu từ TPHCM đi miền Trung dịp Tết

Tăng nhiều tàu từ TPHCM đi miền Trung dịp Tết

Tăng hàng chục chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi miền Trung dịp Tết Nguyên đán

Tăng hàng chục chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi miền Trung dịp Tết Nguyên đán

Tăng cường một số đoàn tàu trong dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng cường một số đoàn tàu trong dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng tàu khách chặng ngắn chạy Tết dương lịch từ Sài Gòn

Tăng tàu khách chặng ngắn chạy Tết dương lịch từ Sài Gòn

Đường sắt tăng thêm nhiều tàu đi Quy Nhơn, Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2021

Đường sắt tăng thêm nhiều tàu đi Quy Nhơn, Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2021

Ga Sài Gòn tổ chức chạy thêm tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Ga Sài Gòn tổ chức chạy thêm tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng thêm nhiều đôi tàu khu đoạn phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng thêm nhiều đôi tàu khu đoạn phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Chạy thêm tàu từ TP HCM đi 4 tỉnh trong dịp Tết Dương lịch

Chạy thêm tàu từ TP HCM đi 4 tỉnh trong dịp Tết Dương lịch

Tăng thêm nhiều đôi tàu khu đoạn phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Tăng thêm nhiều đôi tàu khu đoạn phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021

Chạy thêm các đoàn tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Chạy thêm các đoàn tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Tin vui cho người đi tàu ở Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Đà Nẵng

Tin vui cho người đi tàu ở Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Đà Nẵng

Đường sắt Sài Gòn: Giảm 50% giá vé 2 tháng cuối năm

Đường sắt Sài Gòn: Giảm 50% giá vé 2 tháng cuối năm

8.000 vé tàu giảm giá tới 50% được tung ra thị trường

8.000 vé tàu giảm giá tới 50% được tung ra thị trường

Ngành đường sắt chạy thêm nhiều đoàn tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang

Ngành đường sắt chạy thêm nhiều đoàn tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang

Đường sắt chạy lại tàu Phan Thiết, Quy Nhơn dịp nghỉ lễ 2/9

Đường sắt chạy lại tàu Phan Thiết, Quy Nhơn dịp nghỉ lễ 2/9

Đường sắt tăng thêm nhiều đôi tàu phục vụ dịp 2/9

Đường sắt tăng thêm nhiều đôi tàu phục vụ dịp 2/9

Đường sắt khai thác tám toa vận chuyển hàng hóa nhanh

Đường sắt khai thác tám toa vận chuyển hàng hóa nhanh

Đường sắt đưa loại hình vận chuyển hàng hóa hoàn toàn mới vào khai thác

Đường sắt đưa loại hình vận chuyển hàng hóa hoàn toàn mới vào khai thác

Đường sắt chạy lại nhiều đôi tàu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Đường sắt chạy lại nhiều đôi tàu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chạy thêm tàu Sài Gòn- Nha Trang, Hà Nội- Vinh dịp 2/9

Chạy thêm tàu Sài Gòn- Nha Trang, Hà Nội- Vinh dịp 2/9

Chạy thêm tàu TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang và Hà Nội - Vinh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chạy thêm tàu TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang và Hà Nội - Vinh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chạy thêm 2 đôi tàu tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang dịp Quốc khánh 2-9

Chạy thêm 2 đôi tàu tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang dịp Quốc khánh 2-9

Chạy thêm 3 đôi tàu phục vụ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chạy thêm 3 đôi tàu phục vụ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chạy thêm tàu Hà Nội – Vinh, TP HCM - Nha Trang dịp Lễ 2/9

Chạy thêm tàu Hà Nội – Vinh, TP HCM - Nha Trang dịp Lễ 2/9

Đường sắt tăng thêm tàu khách dịp Quốc khánh 2-9

Đường sắt tăng thêm tàu khách dịp Quốc khánh 2-9