Tăng phương tiện giao thông phục vụ hành khách

Tăng phương tiện giao thông phục vụ hành khách

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài, nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao cho nên các đơn vị...
Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Đường sắt tăng 60 đoàn tàu phục vụ cao điểm 30/4, 1/5

Đường sắt tăng 60 đoàn tàu phục vụ cao điểm 30/4, 1/5

Ngành đường sắt tăng cường tàu hỏa, duy trì giảm giá vé dịp 30/4

Ngành đường sắt tăng cường tàu hỏa, duy trì giảm giá vé dịp 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Chạy thêm 55 đoàn tàu dịp lễ 30/4

Tăng cường thêm 55 đoàn tàu từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung dịp 30/4 và 1/5

Tăng cường thêm 55 đoàn tàu từ Hà Nội và TP.HCM đi các tỉnh miền Trung dịp 30/4 và 1/5

Đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Chạy thêm 55 đoàn tàu phục vụ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Ngành đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Ngành đường sắt chạy thêm 55 đoàn tàu vào dịp lễ 30-4

Ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Ngành đường sắt tăng cường 55 đoàn tàu trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Lịch chạy tàu dịp lễ 30-4 và 1-5 tại khu vực phía Nam

Lịch chạy tàu dịp lễ 30-4 và 1-5 tại khu vực phía Nam

Chạy thêm nhiều tàu phục vụ dịp lễ 30-4

Chạy thêm nhiều tàu phục vụ dịp lễ 30-4

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30-4 và 1-5

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30-4 và 1-5

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30/4

Đường sắt tăng nhiều tàu địa phương dịp 30/4

Tăng cường nhiều đôi tàu cho dịp lễ 30/4 và 1/5

Tăng cường nhiều đôi tàu cho dịp lễ 30/4 và 1/5

Chính thức mở bán vé tàu tăng cường dịp 30-4 và 1-5

Chính thức mở bán vé tàu tăng cường dịp 30-4 và 1-5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Chạy thêm hàng chục đôi tàu trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5