Bất chấp COVID-19, sản lượng tiêu thụ và xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen đều tăng vọt

Bất chấp COVID-19, sản lượng tiêu thụ và xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen đều tăng vọt

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố ước sản lượng tiêu thụ quý 4 niên độ tài chính (NĐTC) 2019-2020...
Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu lô hàng lớn nhất vào châu Âu và châu Mỹ

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu lô hàng lớn nhất vào châu Âu và châu Mỹ

Hoa Sen xuất khẩu 50.000 tấn tôn vào châu Âu và châu Mỹ

Hoa Sen xuất khẩu 50.000 tấn tôn vào châu Âu và châu Mỹ

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu lô hàng 50.000 tấn tôn vào châu Âu và châu Mỹ

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu lô hàng 50.000 tấn tôn vào châu Âu và châu Mỹ

Hoa Sen đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018

Hoa Sen đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018

Hoa Sen tiếp tục khẳng định sản phẩm chất lượng quốc gia

Hoa Sen tiếp tục khẳng định sản phẩm chất lượng quốc gia

Hoa Sen 'mở hàng' năm 2019 với lô hàng 17.000 tấn tôn xuất đi Mỹ

Cựu giám đốc CAScon tham ô 350 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Tham ô hơn 350 tỷ đồng, nữ giám đốc lĩnh án tù chung thân