Sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập: Giảm biên chế, gọn bộ máy

Sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập: Giảm biên chế, gọn bộ máy

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trực...
Nghệ An: Đơn vị sự nghiệp công tăng tự chủ, giảm hỗ trợ từ ngân sách

Nghệ An: Đơn vị sự nghiệp công tăng tự chủ, giảm hỗ trợ từ ngân sách

Đề xuất xây dựng quỹ tài năng Quốc gia để phát hiện, bồi dưỡng, thu hút nhân tài

Đề xuất xây dựng quỹ tài năng Quốc gia để phát hiện, bồi dưỡng, thu hút nhân tài

Sửa đổi cơ chế chi trả tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Đề xuất mới về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Đề xuất mới về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Tài chính cho giáo dục đại học: Những vấn đề đặt ra

Tài chính cho giáo dục đại học: Những vấn đề đặt ra

Xử lý tài chính đối với một số nội dung đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập

Những điểm giống và khác nhau trong chuyển đổi ĐVSNCL và DNNN thành CTCP

Các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa quy định để chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

'Điểm nghẽn' trong thực hiện tự chủ

Vướng mắc trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Vĩnh Phúc giao quyền tự chủ tài chính cho 16 đơn vị sự nghiệp công lập

Sẽ có quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp

Phải nhìn trước ngó sau

Suy ngẫm về một đề án

Cần cú hích để thúc đẩy cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần: Vì sao chậm trễ?

Thanh tra 'ra' gần 100 trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn ở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ TN-MT: Nhiều lãnh đạo được bổ nhiệm còn thiếu bằng cấp, chứng chỉ

Bộ TN-MT bổ nhiệm lãnh đạo thiếu bằng cấp

Bộ Xây dựng xử lý thế nào với việc thừa 3 cấp phó, 196 lao động hợp đồng?

Thúc đẩy tư nhân tham gia dịch vụ công

Nghị định 32/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/6: Mở rộng cánh cửa cung cấp sản phẩm dịch vụ công

Cần thiết phải quy định toàn diện, thống nhất việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công?

Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đấu thầu dịch vụ công

Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Quy định mới về cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN

Ký kết hợp đồng xác định thời hạn để tránh tâm lý 'viên chức suốt đời'

Đẩy mạnh tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Kế toán thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Lãnh đạo DNNN không là công chức sẽ giảm lãng phí, tham nhũng

Đổi mới chế độ kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế doanh nghiệp

Những thay đổi trong hạch toán kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Những thay đổi cơ bản trong cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới tổ chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính trong điều kiện hiện nay

Tự chủ tài chính giáo dục đại học và một số vấn đề đặt ra

Tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập: Gắn quyền và trách nhiệm cho các đơn vị

Giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017