Rò rỉ nhiên liệu khiến tàu vũ trụ Starship phát nổ

Rò rỉ nhiên liệu khiến tàu vũ trụ Starship phát nổ

Trang Space.com dẫn thông báo của tỉ phú Elon Musk lần đầu tiết lộ nguyên nhân khiến tàu vũ trụ Starship...
Nguyên mẫu tàu tên lửa lên sao Hỏa của SpaceX lần thứ tư phát nổ

Nguyên mẫu tàu tên lửa lên sao Hỏa của SpaceX lần thứ tư phát nổ

Phi thuyền Starship SN11 của SpaceX phát nổ khi hạ cánh

Phi thuyền Starship SN11 của SpaceX phát nổ khi hạ cánh

SpaceX thử nghiệm sứ mệnh Sao Hỏa thất bại

SpaceX thử nghiệm sứ mệnh Sao Hỏa thất bại

Tên lửa SpaceX lại phát nổ khi hạ cánh, mảnh vỡ bay xa 8 km

Tên lửa SpaceX lại phát nổ khi hạ cánh, mảnh vỡ bay xa 8 km

SpaceX khai hỏa động cơ mới cho tàu vũ trụ hiện đại

SpaceX khai hỏa động cơ mới cho tàu vũ trụ hiện đại

SN10 nổ tung sau thử nghiệm, SpaceX tuyên bố thành công

SN10 nổ tung sau thử nghiệm, SpaceX tuyên bố thành công

Starship của SpaceX lần đầu tiên hạ cánh thành công

Starship của SpaceX lần đầu tiên hạ cánh thành công

Nguyên mẫu phi tuyền Starship SN10 của SpaceX phát nổ sau khi hạ cánh thành công

Nguyên mẫu phi tuyền Starship SN10 của SpaceX phát nổ sau khi hạ cánh thành công

'Quá tam ba bận' của Elon Musk: Tên lửa thứ ba lại nổ tung, tại sao vẫn cho là thành công?

'Quá tam ba bận' của Elon Musk: Tên lửa thứ ba lại nổ tung, tại sao vẫn cho là thành công?

'Quá tam ba bận' của Elon Musk: Tên lửa thứ ba lại nổ tung, tại sao vẫn cho là thành công?

'Quá tam ba bận' của Elon Musk: Tên lửa thứ ba lại nổ tung, tại sao vẫn cho là thành công?

SpaceX nổ tung với tàu vũ trụ hiện đại nhất

SpaceX nổ tung với tàu vũ trụ hiện đại nhất

Video cảnh tàu vũ trụ SN10 Starship nổ tung sau khi chạm đất

Video cảnh tàu vũ trụ SN10 Starship nổ tung sau khi chạm đất

Tên lửa SpaceX phát nổ 10 phút sau khi tiếp đất

Tên lửa SpaceX phát nổ 10 phút sau khi tiếp đất

Khoảnh khắc tàu Starship của SpaceX phát nổ khi vừa chạm đất

Khoảnh khắc tàu Starship của SpaceX phát nổ khi vừa chạm đất

Đây là 6 vật thể kỳ lạ từng rơi xuống Trái Đất, riêng vật thể thứ 3 đặc biệt hơn cả

Đây là 6 vật thể kỳ lạ từng rơi xuống Trái Đất, riêng vật thể thứ 3 đặc biệt hơn cả

SpaceX thu hồi Falcon 9 thất bại

SpaceX thu hồi Falcon 9 thất bại

Nỗ lực đưa người lên Sao Hỏa gặp thách thức

Nỗ lực đưa người lên Sao Hỏa gặp thách thức

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX nổ tung sau khi phóng

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX nổ tung sau khi phóng

Hình ảnh tàu Starship số 9 của Space X phát nổ trong lần thử nghiệm

Hình ảnh tàu Starship số 9 của Space X phát nổ trong lần thử nghiệm

Nguyên mẫu phi thuyền Starship thử nghiệm của SpaceX lại nổ tung khi hạ cánh

Nguyên mẫu phi thuyền Starship thử nghiệm của SpaceX lại nổ tung khi hạ cánh

Tên lửa thử nghiệm của SpaceX lại phát nổ khi hạ cánh xuống bệ phóng

Tên lửa thử nghiệm của SpaceX lại phát nổ khi hạ cánh xuống bệ phóng

6 vật thể kỳ lạ từng rơi xuống Trái Đất

6 vật thể kỳ lạ từng rơi xuống Trái Đất

Sự kiện nổi bật 2020 nhìn từ không gian

Sự kiện nổi bật 2020 nhìn từ không gian

Người bước ra khỏi mọi ranh giới

Người bước ra khỏi mọi ranh giới

Space X của Elon Musk hướng tới định giá 92 tỷ USD

Space X của Elon Musk hướng tới định giá 92 tỷ USD

Công ty tên lửa, tàu vũ trụ của Elon Musk hướng tới định giá 92 tỷ USD

Công ty tên lửa, tàu vũ trụ của Elon Musk hướng tới định giá 92 tỷ USD

Indonesia muốn trở thành nơi phóng tên lửa mới của SpaceX

Indonesia muốn trở thành nơi phóng tên lửa mới của SpaceX

Tên lửa SN9 Mỹ đổ nghiêng khi chưa kịp phóng

Tên lửa SN9 Mỹ đổ nghiêng khi chưa kịp phóng

SN8 của Space X thử nghiệm thành công

SN8 của Space X thử nghiệm thành công

Tàu vũ trụ thử nghiệm Starship SN8 của SpaceX phát nổ khi hạ cánh

Tàu vũ trụ thử nghiệm Starship SN8 của SpaceX phát nổ khi hạ cánh

Nguyên mẫu tàu Starship SN8 của SpaceX phát nổ khi hạ cánh

Nguyên mẫu tàu Starship SN8 của SpaceX phát nổ khi hạ cánh

Hình ảnh tên lửa SpaceX nổ tung khi tiếp đất

Hình ảnh tên lửa SpaceX nổ tung khi tiếp đất

Tên lửa SpaceX phát nổ khi gần đáp đất

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX rơi và phát nổ

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX rơi và phát nổ

Tên lửa Starship của SpaceX phát nổ khi hạ cánh trong một buổi phóng thử nghiệm

Tên lửa Starship của SpaceX phát nổ khi hạ cánh trong một buổi phóng thử nghiệm

Chặng đường mới của Elon Musk

Chặng đường mới của Elon Musk

SpaceX có thể đưa người lên sao Hỏa vào năm 2024

SpaceX có thể đưa người lên sao Hỏa vào năm 2024

Năm 2024, SpaceX có thể đưa người tới sao Hỏa định cư vĩnh viễn

Năm 2024, SpaceX có thể đưa người tới sao Hỏa định cư vĩnh viễn

SN8 bay thử nghiệm ở độ cao hơn 18.000m

SN8 bay thử nghiệm ở độ cao hơn 18.000m

Điều gì đang xảy ra với SpaceX?

Điều gì đang xảy ra với SpaceX?