Hình ảnh tên lửa SpaceX nổ tung khi tiếp đất

Hình ảnh tên lửa SpaceX nổ tung khi tiếp đất

Vụ việc xảy ra hôm 9/12 khi tên lửa SpaceX Starship SN8 phát nổ đúng lúc gần đáp xuống mặt đất.
Tàu vũ trụ Starship của SpaceX rơi và phát nổ

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX rơi và phát nổ

Tên lửa Starship của SpaceX phát nổ khi hạ cánh trong một buổi phóng thử nghiệm

Tên lửa Starship của SpaceX phát nổ khi hạ cánh trong một buổi phóng thử nghiệm

SpaceX có thể đưa người lên sao Hỏa vào năm 2024

SpaceX có thể đưa người lên sao Hỏa vào năm 2024

Năm 2024, SpaceX có thể đưa người tới sao Hỏa định cư vĩnh viễn

Năm 2024, SpaceX có thể đưa người tới sao Hỏa định cư vĩnh viễn

Quân đội Mỹ muốn vận chuyển quân nhu bằng tên lửa

Quân đội Mỹ muốn vận chuyển quân nhu bằng tên lửa

SN8 bay thử nghiệm ở độ cao hơn 18.000m

SN8 bay thử nghiệm ở độ cao hơn 18.000m

SpaceX bay thử nghiệm nguyên mẫu mới tàu vũ trụ Starlink

SpaceX bay thử nghiệm nguyên mẫu mới tàu vũ trụ Starlink

Elon Musk sẵn sàng phóng tên lửa mới

Elon Musk sẵn sàng phóng tên lửa mới

SpaceX phóng thử thành công nguyên mẫu tên lửa đưa người lên sao Hỏa

SpaceX phóng thử thành công nguyên mẫu tên lửa đưa người lên sao Hỏa

SpaceX phóng thử thành công nguyên mẫu tên lửa đưa người lên sao Hỏa

SpaceX phóng thử thành công nguyên mẫu tên lửa đưa người lên sao Hỏa

SpaceX phóng thử thành công nguyên mẫu Starship đưa người lên sao Hỏa

SpaceX phóng thử thành công nguyên mẫu Starship đưa người lên sao Hỏa