Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bắt đầu tiến hành xử lý bù lún

Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bắt đầu tiến hành xử lý bù lún

Thi công bù lún đầu cầu, cống dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Thi công bù lún đầu cầu, cống dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tiết giảm 6.000 tỷ đồng tiền đầu tư

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tiết giảm 6.000 tỷ đồng tiền đầu tư

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từng phát hiện sai phạm

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từng phát hiện sai phạm

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từng phát hiện sai phạm

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từng phát hiện sai phạm

Có dấu hiệu bớt xén, thay đổi vật liệu khi thi công cao tốc 34.500 tỷ

Có dấu hiệu bớt xén, thay đổi vật liệu khi thi công cao tốc 34.500 tỷ

Chủ đầu tư họp khẩn vụ hư hỏng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Chủ đầu tư họp khẩn vụ hư hỏng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

VEC xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra hư hỏng tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

VEC xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra hư hỏng tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ 'vá' xong hư hỏng trước ngày 16/10

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ 'vá' xong hư hỏng trước ngày 16/10

Họp khẩn xử lý trách nhiệm vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng

Họp khẩn xử lý trách nhiệm vụ cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Tuyến đường tạo cơ hội cho các tỉnh Trung Trung bộ phát triển đột phá

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Tuyến đường tạo cơ hội cho các tỉnh Trung Trung bộ phát triển đột phá