Chứng khoán ngày 12/4/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 12/4/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 12/4: Có thể kiểm định lại vùng kháng cự 1.175-1.180 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 12/4: Có thể kiểm định lại vùng kháng cự 1.175-1.180 điểm

Chứng khoán ngày 11/4/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 11/4/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 11/4: Tiếp tục diễn biến dao động giằng co quanh vùng 1.200 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 11/4: Tiếp tục diễn biến dao động giằng co quanh vùng 1.200 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 22/3: Tiến sâu hơn vào khu vực 1.170–1.180 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 22/3: Tiến sâu hơn vào khu vực 1.170–1.180 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 30/1: VN-Index có khả năng sẽ lùi về quanh mốc 1.100 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 30/1: VN-Index có khả năng sẽ lùi về quanh mốc 1.100 điểm

Chứng khoán ngày 30/1/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 30/1/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 17/1/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 17/1/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 17/1: VN-Index có khả năng khôi phục lại chiều tăng giá

Góc nhìn kỹ thuật phiên 17/1: VN-Index có khả năng khôi phục lại chiều tăng giá

Chứng khoán ngày 15/1/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 15/1/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 10/1: Tiến đến thử thách vùng kháng cự 1.050 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 10/1: Tiến đến thử thách vùng kháng cự 1.050 điểm

Chứng khoán ngày 9/1/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 9/1/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 28/12: Chinh phục lại ngưỡng cản 970 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 28/12: Chinh phục lại ngưỡng cản 970 điểm

Chứng khoán ngày 15/12/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 15/12/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 14/12: Ngưỡng 920 điểm sẽ tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ mạnh

Góc nhìn kỹ thuật phiên 14/12: Ngưỡng 920 điểm sẽ tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ mạnh

Chứng khoán ngày 14/12/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 14/12/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 8/12/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 8/12/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 8/12: Lựa vùng giá thấp trong các phiên tới để từng bước mở vị thế mua trở lại

Góc nhìn kỹ thuật phiên 8/12: Lựa vùng giá thấp trong các phiên tới để từng bước mở vị thế mua trở lại

Góc nhìn kỹ thuật phiên 6/12: Giai đoạn cân bằng có thể đang bắt đầu

Góc nhìn kỹ thuật phiên 6/12: Giai đoạn cân bằng có thể đang bắt đầu

Chứng khoán ngày 28/11/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 28/11/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 28/11: Mốc 960 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo của VN-Index

Góc nhìn kỹ thuật phiên 28/11: Mốc 960 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo của VN-Index

Chứng khoán ngày 24/11/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Chứng khoán ngày 24/11/2017 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 24/11: Nền tảng tăng điểm kém bền vững

Góc nhìn kỹ thuật phiên 24/11: Nền tảng tăng điểm kém bền vững

Góc nhìn kỹ thuật phiên 1/11: Áp lực bán sẽ gia tăng nếu một vài phiên tới chỉ số không phục hồi

Góc nhìn kỹ thuật phiên 1/11: Áp lực bán sẽ gia tăng nếu một vài phiên tới chỉ số không phục hồi

Góc nhìn kỹ thuật phiên 19/10: Ngưỡng kháng cự 830 điểm sẽ tiếp tục gây áp lực bán

Góc nhìn kỹ thuật phiên 19/10: Ngưỡng kháng cự 830 điểm sẽ tiếp tục gây áp lực bán