Việt Nam xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ

Việt Nam xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ

Nghệ An: Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 17.000 tấn tôn sang Hoa Kỳ

Nghệ An: Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 17.000 tấn tôn sang Hoa Kỳ

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ đầu năm 2019

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ đầu năm 2019

Tập đoàn Hoa Sen 'mở hàng' đầu năm xuất khẩu 17 nghìn tấn tôn đi Mỹ

Tập đoàn Hoa Sen 'mở hàng' đầu năm xuất khẩu 17 nghìn tấn tôn đi Mỹ

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ

Tôn Hoa Sen xuất lô hàng 14 triệu USD đi Mỹ

Tôn Hoa Sen xuất lô hàng 14 triệu USD đi Mỹ

Hoa Sen 'mở hàng' năm 2019 với lô hàng 17.000 tấn tôn xuất đi Mỹ

Hoa Sen 'mở hàng' năm 2019 với lô hàng 17.000 tấn tôn xuất đi Mỹ

Đầu năm 2019, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ

Đầu năm 2019, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ