Vĩnh Phúc dẫn đầu, Kon Tum chót bảng về sự hài lòng của người dân

Vĩnh Phúc dẫn đầu, Kon Tum chót bảng về sự hài lòng của người dân

Đích đến là sự hài lòng của người dân

Đích đến là sự hài lòng của người dân

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - ĐO LƯỜNG HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - ĐO LƯỜNG HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

'Giải mã' đúng để kết quả lâu bền

Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính: Hà Nội dưới mức trung bình cả nước

Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính: Hà Nội dưới mức trung bình cả nước

Công chức chưa 'chừa' sách nhiễu dân

Công chức chưa 'chừa' sách nhiễu dân

Các cơ quan hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp cấp tỉnh có chỉ số hài lòng về phục vụ cao nhất

Các cơ quan hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp cấp tỉnh có chỉ số hài lòng về phục vụ cao nhất

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình: Xây dựng nền hành chính công công khai, minh bạch

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình: Xây dựng nền hành chính công công khai, minh bạch

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Bộ Y tế 'tụt không phanh'

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Bộ Y tế 'tụt không phanh'

Không chỉ là hình thức

Không chỉ là hình thức

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Ngân hàng Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đứng đầu về cải cách hành chính

Tỉnh nào cũng có tình trạng cán bộ sách nhiễu dân

Tỉnh nào cũng có tình trạng cán bộ sách nhiễu dân

82,80% số người được khảo sát hài lòng về công chức có thái độ giao tiếp lịch sự

82,80% số người được khảo sát hài lòng về công chức có thái độ giao tiếp lịch sự

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về Chỉ số CCHC và Chỉ số PCI

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về Chỉ số CCHC và Chỉ số PCI

Người dân vẫn còn phàn nàn công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Người dân vẫn còn phàn nàn công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Ngân hàng nhà nước dẫn đầu, Bộ Y tế áp chót bảng xếp hạng cải cách hành chính

Ngân hàng nhà nước dẫn đầu, Bộ Y tế áp chót bảng xếp hạng cải cách hành chính

Công bố tỷ lệ người dân bị công chức phiền hà, sách nhiễu

Công bố tỷ lệ người dân bị công chức phiền hà, sách nhiễu

Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng kỳ vọng của người dân

Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng kỳ vọng của người dân

Điểm số cải cách hành chính giảm ở nhiều bộ

Điểm số cải cách hành chính giảm ở nhiều bộ

SIPAS 2017: Vẫn còn cán bộ sách nhiễu, không xin lỗi người dân

SIPAS 2017: Vẫn còn cán bộ sách nhiễu, không xin lỗi người dân

Cải cách hành chính nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp

Cải cách hành chính nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp