Singapore dỡ bỏ tượng sư tử biển Merlion

Singapore dỡ bỏ tượng sư tử biển Merlion

Bức tượng sư tử biển Merlion, một biểu tượng của Singapore, sẽ bị phá hủy để dọn đường cho tuyến đường nối...