Keo tản nhiệt DSA: Quả ngọt mới từ hoạt động nghiên cứu khoa học

Keo tản nhiệt DSA: Quả ngọt mới từ hoạt động nghiên cứu khoa học

'Chơi với nhiều bạn', cơ hội được chuyển giao công nghệ nhiều hơn

'Chơi với nhiều bạn', cơ hội được chuyển giao công nghệ nhiều hơn

Từng bước tiệm cận công nghệ vi cơ điện tử

Từng bước tiệm cận công nghệ vi cơ điện tử

Tiềm năng lớn cho keo tản nhiệt DSA

Tiềm năng lớn cho keo tản nhiệt DSA

Ra mắt sản phẩm nghiên cứu thay thế hàng nhập khẩu

Ra mắt sản phẩm nghiên cứu thay thế hàng nhập khẩu

Mô hình điểm về thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu

Mô hình điểm về thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu

TP.HCM dùng chip cảm biến cảnh báo triều cường, hướng dẫn giao thông

TP.HCM dùng chip cảm biến cảnh báo triều cường, hướng dẫn giao thông

Thí điểm cảm biến chống ngập nước

Thí điểm cảm biến chống ngập nước

Ứng dụng chíp cảm biến giám sát cảnh báo ngập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ứng dụng chíp cảm biến giám sát cảnh báo ngập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh thí điểm cảnh báo ngập lụt bằng công nghệ cảm biến

TP Hồ Chí Minh thí điểm cảnh báo ngập lụt bằng công nghệ cảm biến

SHTP Labs hợp tác sản xuất linh kiện cảm biến

SHTP Labs hợp tác sản xuất linh kiện cảm biến