Xóa độc quyền sách giáo khoa: Sớm hay muộn cũng phải làm

Xóa độc quyền sách giáo khoa: Sớm hay muộn cũng phải làm

Đề xuất Quốc hội không giao Bộ GD&ĐT biên soạn, xuất bản sách giáo khoa

Đề xuất Quốc hội không giao Bộ GD&ĐT biên soạn, xuất bản sách giáo khoa

Đề xuất Bộ GD-ĐT không biên soạn, xuất bản sách giáo khoa

Đề xuất Bộ GD-ĐT không biên soạn, xuất bản sách giáo khoa

Hầu hết các tỉnh kiến nghị giảm giá sách VNEN

Hầu hết các tỉnh kiến nghị giảm giá sách VNEN

Câu chuyện sách giáo khoa: Tại sao lỗ 40 tỉ vẫn chiết khấu 250 tỉ?

Câu chuyện sách giáo khoa: Tại sao lỗ 40 tỉ vẫn chiết khấu 250 tỉ?

Từ kết quả khảo sát sách giáo khoa: Bất ngờ giá sách VNEN

Từ kết quả khảo sát sách giáo khoa: Bất ngờ giá sách VNEN

Doanh thu từ sách VNEN năm 2017 đạt khoảng 300 tỷ đồng

Doanh thu từ sách VNEN năm 2017 đạt khoảng 300 tỷ đồng

Bộ GD&ĐT đã tạo ra thế độc quyền khép kín trong phát hành sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT đã tạo ra thế độc quyền khép kín trong phát hành sách giáo khoa