Singapore 'chi ngược' toàn bộ 5,8 tỷ USD thặng dư ngân sách cho người dân

Singapore 'chi ngược' toàn bộ 5,8 tỷ USD thặng dư ngân sách cho người dân

Một chính phủ rạch ròi, minh bạch

Một chính phủ rạch ròi, minh bạch

Tết Mậu Tuất, dân Singapore từ 21 tuổi trở lên được lì xì 5 triệu VNĐ

Tết Mậu Tuất, dân Singapore từ 21 tuổi trở lên được lì xì 5 triệu VNĐ

Công dân Singapore được nhận lì xì tới 5 triệu đồng

Công dân Singapore được nhận lì xì tới 5 triệu đồng

Người dân Singapore hân hoan nhận lì xì từ ngân sách Chính phủ

Người dân Singapore hân hoan nhận lì xì từ ngân sách Chính phủ

Singapore lì xì toàn dân

Singapore lì xì toàn dân

Vì sao Chính phủ Singapore 'lì xì' hơn 500 triệu USD cho toàn dân?

Vì sao Chính phủ Singapore 'lì xì' hơn 500 triệu USD cho toàn dân?

Thu dư ngân sách hơn 7 tỷ USD, Singapore 'lì xì' toàn dân

Thu dư ngân sách hơn 7 tỷ USD, Singapore 'lì xì' toàn dân

Singapore lì xì toàn dân, người Việt đặt kỳ vọng

Singapore lì xì toàn dân, người Việt đặt kỳ vọng

Thặng dư ngân sách vượt chỉ tiêu, Singapore dành 533 triệu USD 'thưởng nóng' toàn dân

Thặng dư ngân sách vượt chỉ tiêu, Singapore dành 533 triệu USD 'thưởng nóng' toàn dân