Khi Chính phủ các quốc gia 'tặng' tiền cho người dân

Khi Chính phủ các quốc gia 'tặng' tiền cho người dân

Xuất phát từ việc thặng dư ngân sách tăng kỷ lục 9,61 tỷ SGD (7,03 tỷ USD) trong năm tài khóa 2017, chính...