Đường sắt còn chạy những đoàn tàu nào trong mùa dịch COVID-19?

Đường sắt còn chạy những đoàn tàu nào trong mùa dịch COVID-19?

Đường sắt dừng chạy một nửa số đoàn tàu do dịch COVID-19

Đường sắt dừng chạy một nửa số đoàn tàu do dịch COVID-19

Tiếp tục tạm dừng đôi tàu SE1/SE2 từ ngày 1-4

Tiếp tục tạm dừng đôi tàu SE1/SE2 từ ngày 1-4

Đôi tàu SE9/SE10 tạm ngừng chạy từ ngày 26/3

Đôi tàu SE9/SE10 tạm ngừng chạy từ ngày 26/3

Từ 26/3, tạm dừng chạy đôi tàu khách SE9/10

Từ 26/3, tạm dừng chạy đôi tàu khách SE9/10

Cắt giảm tàu khách Bắc - Nam vì dịch bệnh

Cắt giảm tàu khách Bắc - Nam vì dịch bệnh

Dừng đôi tàu khách Thống nhất SE9/10 bắt đầu từ ngày 26/3

Từ ngày 26-3, tạm dừng chạy đôi tàu khách SE9/10

Dừng đôi tàu Bắc-Nam vì vắng khách

Tạm dừng đôi tàu khách Thống nhất SE9/10 từ ngày 26-3

Nhiều hình thức bán vé tàu Tết Canh Tý 2020