Hơn 53 nghìn vé tàu Tết được đặt mua qua mạng thành công

Hơn 53 nghìn vé tàu Tết được đặt mua qua mạng thành công

Hôm nay, chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020

Hôm nay, chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020

40.000 vé tàu Tết được đặt thành công sau 1 giờ mở bán

40.000 vé tàu Tết được đặt thành công sau 1 giờ mở bán

Nhiều hình thức bán vé tàu Tết Canh Tý 2020

Nhiều hình thức bán vé tàu Tết Canh Tý 2020

Ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý từ ngày 20/10

Ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý từ ngày 20/10

Ngày 20.10, ga Sài Gòn mở bán gần 300.000 vé tàu Tết Canh Tý

Ngày 20.10, ga Sài Gòn mở bán gần 300.000 vé tàu Tết Canh Tý

Vé tàu Tết Canh Tý 2020 được bán từ ngày 20/10

Vé tàu Tết Canh Tý 2020 được bán từ ngày 20/10

Ngày 20/10 sẽ chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020

Ngày 20/10 sẽ chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020

Vé tàu Tết Đinh Dậu 2017: Tăng gần 10%

Vé tàu Tết Đinh Dậu 2017: Tăng gần 10%