Thêm một tạp chí khoa học của Việt Nam được SCOPUS chấp nhận

Thêm một tạp chí khoa học của Việt Nam được SCOPUS chấp nhận

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science - VJCS) vừa được chấp nhận vào hệ...
Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021: Khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021: Khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học

Ra mắt Ngày Nghiên cứu Italia trên thế giới

Ra mắt Ngày Nghiên cứu Italia trên thế giới

Ngày nghiên cứu Italia trên toàn thế giới

Ngày nghiên cứu Italia trên toàn thế giới

Đại học Huế kiên định mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia vào năm 2022

Đại học Huế kiên định mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia vào năm 2022

Một năm 'được mùa' trên các bảng vàng quốc tế

Một năm 'được mùa' trên các bảng vàng quốc tế

Ấn tượng toán học Việt Nam

Ấn tượng toán học Việt Nam

Các công bố quốc tế của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tăng hơn 20%

Các công bố quốc tế của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tăng hơn 20%

Nhà khoa học nữ 32 tuổi nhận giải thưởng Nghiên cứu trẻ xuất sắc về Vật lý

Nhà khoa học nữ 32 tuổi nhận giải thưởng Nghiên cứu trẻ xuất sắc về Vật lý

Sức bật giáo dục

Sức bật giáo dục

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Phải xây dựng triết lý mới về giáo dục đại học

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Phải xây dựng triết lý mới về giáo dục đại học

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng

Đại học Quốc gia Hà Nội phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo

Tạp chí khoa học Việt đầu tiên vào danh mục quốc tế có chỉ số ảnh hưởng cao

Tạp chí khoa học Việt đầu tiên vào danh mục quốc tế có chỉ số ảnh hưởng cao

Viện Hàn lâm KHCN: Chuyển giao 52 bằng độc quyền sáng chế cho doanh nghiệp đưa vào sản xuất

Viện Hàn lâm KHCN: Chuyển giao 52 bằng độc quyền sáng chế cho doanh nghiệp đưa vào sản xuất

Tăng chất lượng các công bố quốc tế của Việt Nam

Tăng chất lượng các công bố quốc tế của Việt Nam

Tự chủ đại học tăng sức cạnh tranh giữa các trường

Tự chủ đại học tăng sức cạnh tranh giữa các trường