Vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế: Hướng mở cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế: Hướng mở cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

OCB triển khai gói vay 3.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lãi suất 7%/năm

OCB triển khai gói vay 3.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lãi suất 7%/năm

IFC cho OCB vay 100 triệu USD

IFC cho OCB vay 100 triệu USD

IFC tài trợ 100 triệu USD giúp OCB mở rộng tín dụng cho SMEs

IFC tài trợ 100 triệu USD giúp OCB mở rộng tín dụng cho SMEs

IFC: 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thiếu vốn, ước tính 21 tỷ USD

IFC: 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thiếu vốn, ước tính 21 tỷ USD

IFC thông qua OCB mở rộng nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ

IFC thông qua OCB mở rộng nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ

IFC cấp khoản vay 100 triệu USD cho ngân hàng Phương Đông

IFC cấp khoản vay 100 triệu USD cho ngân hàng Phương Đông

Đà Nẵng hợp tác với Bỉ để xây dựng thành phố thực phẩm thông minh

Đà Nẵng hợp tác với Bỉ để xây dựng thành phố thực phẩm thông minh

Đà Nẵng được tài trợ xây dựng thành phố thực phẩm thông minh

Đà Nẵng được tài trợ xây dựng thành phố thực phẩm thông minh

Đèn hong móng UV có thể khiến người dùng bị ung thư

Đèn hong móng UV có thể khiến người dùng bị ung thư