Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/7

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/7 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
Doanh nghiệp địa ốc, xây dựng liên tục báo tăng trưởng âm

Doanh nghiệp địa ốc, xây dựng liên tục báo tăng trưởng âm

Vina 5 (SC5) giảm hơn 55% lợi nhuận trong quý I/2020

Vina 5 (SC5) giảm hơn 55% lợi nhuận trong quý I/2020

Vina 5 giảm hơn 55% lợi nhuận trong quý I/2020

Vina 5 giảm hơn 55% lợi nhuận trong quý I/2020

Đà Nẵng: Nóng với gói thầu nhà máy nước Hòa Liên hơn nghìn tỷ đồng

Đà Nẵng: Nóng với gói thầu nhà máy nước Hòa Liên hơn nghìn tỷ đồng

VN-Index giảm nhẹ

VN-Index giảm nhẹ

Công ty Xây dựng số 5 bị phạt và truy thu tiền thuế

Công ty Xây dựng số 5 bị phạt và truy thu tiền thuế

CTCP Xây dựng số 5 bị phạt tiền và truy thu thuế gần 1,8 tỷ đồng

CTCP Xây dựng số 5 bị phạt tiền và truy thu thuế gần 1,8 tỷ đồng

Xây dựng số 5 (SC5) trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%

Xây dựng số 5 (SC5) trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%