Hoàn thiện cơ chế, chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn

Trong năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình...
Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua bán nợ

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua bán nợ

DATC tham gia tái cơ cấu hiệu quả nhiều doanh nghiệp

DATC tham gia tái cơ cấu hiệu quả nhiều doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đối diện nguy cơ hao tán tài sản

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đối diện nguy cơ hao tán tài sản

Chính phủ chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả của ngành Công Thương

Chính phủ chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả của ngành Công Thương

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo, xử lý một số dự án kém hiệu quả ngành Công thương

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo, xử lý một số dự án kém hiệu quả ngành Công thương

Loại Ethanol Phú Thọ, DAP-1 ra khỏi 12 dự án yếu kém ngành Công Thương

Loại Ethanol Phú Thọ, DAP-1 ra khỏi 12 dự án yếu kém ngành Công Thương

Đưa 3 dự án ra khỏi 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương

Đưa 3 dự án ra khỏi 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo xử lý một số dự án kém hiệu quả ngành Công Thương

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo xử lý một số dự án kém hiệu quả ngành Công Thương

Đưa 3 dự án ra khỏi danh sách dự án yếu kém ngành Công Thương

Đưa 3 dự án ra khỏi danh sách dự án yếu kém ngành Công Thương

Loại Ethanol Phú Thọ, DAP-1 ra khỏi 12 dự án yếu kém ngành công thương

Loại Ethanol Phú Thọ, DAP-1 ra khỏi 12 dự án yếu kém ngành công thương

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo xử lý một số dự án kém hiệu quả ngành công thương

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo xử lý một số dự án kém hiệu quả ngành công thương

Nỗi lo nguồn nhân lực ngành đóng tàu

Nỗi lo nguồn nhân lực ngành đóng tàu

Doanh nghiệp đóng tàu lo sắp không tuyển được người làm

Doanh nghiệp đóng tàu lo sắp không tuyển được người làm

Ngành đóng tàu nỗ lực vượt khó

Ngành đóng tàu nỗ lực vượt khó

Bất ngờ đóng tàu làm không hết việc giữa thời dịch

Bất ngờ đóng tàu làm không hết việc giữa thời dịch

Bài 3: Tái cơ cấu ngành đóng tàu: Khi đã tìm ra giá trị cốt lõi

Bài 3: Tái cơ cấu ngành đóng tàu: Khi đã tìm ra giá trị cốt lõi

Ngành đóng tàu gặp khó: Ai đỡ 'người khổng lồ' đứng dậy?

Ngành đóng tàu gặp khó: Ai đỡ 'người khổng lồ' đứng dậy?

Không dùng tiền ngân sách để thanh toán 12 dự án thua lỗ

Không dùng tiền ngân sách để thanh toán 12 dự án thua lỗ

Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội việc xử lý 12 'siêu dự án' tai tiếng

Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội việc xử lý 12 'siêu dự án' tai tiếng

Doanh nghiệp đóng tàu xoay xở vượt 'bão' Covid-19

Doanh nghiệp đóng tàu xoay xở vượt 'bão' Covid-19

DATC xử lý hiệu quả nợ xuất của nhiều 'ông' lớn

DATC xử lý hiệu quả nợ xuất của nhiều 'ông' lớn

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có Tổng giám đốc mới

Bổ nhiệm ông Cao Thành Đồng giữ chức Tổng giám đốc SBIC

Bổ nhiệm ông Cao Thành Đồng giữ chức Tổng giám đốc SBIC

Tân tổng giám đốc SBIC vừa được bổ nhiệm là ai?

Tân tổng giám đốc SBIC vừa được bổ nhiệm là ai?

Tái cơ cấu ở PVN: Tàu thủy Dung Quất đã có lãi

Tái cơ cấu ở PVN: Tàu thủy Dung Quất đã có lãi

4 tháng đầu năm, DATC đạt doanh thu gần 1.150 tỷ đồng từ xử lý nợ và tài sản

4 tháng đầu năm, DATC đạt doanh thu gần 1.150 tỷ đồng từ xử lý nợ và tài sản

Dịch COVID-19 và chuyện 'trong cái khó ló cái khôn' của các doanh nghiệp Việt

Dịch COVID-19 và chuyện 'trong cái khó ló cái khôn' của các doanh nghiệp Việt

Lạ lùng chuyện quản lý vốn nhà nước tại HLS

Lạ lùng chuyện quản lý vốn nhà nước tại HLS

Năm 2019, mua bán xử lý nợ và tài sản của DATC bằng 124% so với năm 2018

Năm 2019, mua bán xử lý nợ và tài sản của DATC bằng 124% so với năm 2018

Bộ trưởng GTVT: SBIC cần tích cực tìm kiếm việc làm, phát triển đóng tàu

Bộ trưởng GTVT: SBIC cần tích cực tìm kiếm việc làm, phát triển đóng tàu

Nhiều sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra vụ Vinashin/SBIC gây nguy cơ thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra vụ Vinashin/SBIC gây nguy cơ thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Hàng loạt sai phạm của Vinashin/SBIC liên quan đến khoản tiền trên 6.000 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ: Có dấu hiệu hình sự trong việc sử dụng nguồn tiền tái cơ cấu Vinashin

Thanh tra Chính phủ: Có dấu hiệu hình sự trong việc sử dụng nguồn tiền tái cơ cấu Vinashin

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xác minh, điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự tại Vinashin

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xác minh, điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự tại Vinashin

Kiến nghị điều tra 2 vụ có dấu hiệu hình sự liên quan Vinashin

Kiến nghị điều tra 2 vụ có dấu hiệu hình sự liên quan Vinashin

Kết luận thanh tra việc Vinashin quản lý, sử dụng 2.200 tỷ đồng của PVN và hơn 4 nghìn tỷ đồng tạm ứng từ Chính phủ

Kết luận thanh tra việc Vinashin quản lý, sử dụng 2.200 tỷ đồng của PVN và hơn 4 nghìn tỷ đồng tạm ứng từ Chính phủ

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tiếp tục gánh lỗ khủng do ngành đóng tàu chưa hết khó

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tiếp tục gánh lỗ khủng do ngành đóng tàu chưa hết khó

SBIC tiếp tục gánh lỗ khủng do ngành đóng tàu chưa hết khó

SBIC tiếp tục gánh lỗ khủng do ngành đóng tàu chưa hết khó

Giữ lửa nghề cho thợ đóng tàu

Giữ lửa nghề cho thợ đóng tàu

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ bổ nhiệm nhân sự mới

Lãnh đạo mới Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải

Lãnh đạo mới Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải