Viện Công nghệ Nano: Đi cùng những thành tựu KH&CN của Việt Nam

Viện Công nghệ Nano: Đi cùng những thành tựu KH&CN của Việt Nam

Sinh sau đẻ muộn, Viện Công nghệ Nano đang là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu và chuyển giao nhiều công nghệ...
Đà Nẵng ký kết hợp tác dự án Satreps, xử lí hiệu quả rác thải xây dựng

Đà Nẵng ký kết hợp tác dự án Satreps, xử lí hiệu quả rác thải xây dựng

Việt Nam-Nhật Bản chung tay bảo tồn và sử dụng nguồn tài nguyên lợn bản địa của Việt Nam

Việt Nam-Nhật Bản chung tay bảo tồn và sử dụng nguồn tài nguyên lợn bản địa của Việt Nam

Chuyên gia Nhật Bản: Thịt lợn bản địa Việt Nam có nhiều ưu điểm để phát triển thương hiệu

Chuyên gia Nhật Bản: Thịt lợn bản địa Việt Nam có nhiều ưu điểm để phát triển thương hiệu

Nhật Bản chung tay bảo tồn nguồn gen các giống lợn bản địa Việt Nam

Nhật Bản chung tay bảo tồn nguồn gen các giống lợn bản địa Việt Nam

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng cho cộng đồng

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng cho cộng đồng

Lễ cắt băng khánh thành phòng thí nghiệm SATREPS

Lễ cắt băng khánh thành phòng thí nghiệm SATREPS

Quản lý phế thải xây dựng bền vững, thân thiện môi trường

Quản lý phế thải xây dựng bền vững, thân thiện môi trường

Nhật Bản hỗ trợ kinh nghiệm tái chế phế thải xây dựng

Nhật Bản hỗ trợ kinh nghiệm tái chế phế thải xây dựng