Phát hiện hàng loạt lô nước muối sinh lý không đảm bảo tiêu chuẩn

Phát hiện hàng loạt lô nước muối sinh lý không đảm bảo tiêu chuẩn

Nước muối SATBB bị thu hồi do không đạt chuẩn chất lượng

Nước muối SATBB bị thu hồi do không đạt chuẩn chất lượng

Dược sĩ chia sẻ những sai lầm sử dụng nước muối sinh lý

Dược sĩ chia sẻ những sai lầm sử dụng nước muối sinh lý

Đình chỉ lưu hành và thu hồi nước muối sinh lý SAT BB trên toàn quốc

Đình chỉ lưu hành và thu hồi nước muối sinh lý SAT BB trên toàn quốc

Đình chỉ lưu hành nước muối sinh lý SAT BB

Đình chỉ lưu hành nước muối sinh lý SAT BB

Yêu cầu thu hồi lô nước muối sinh lý SAT BB của công ty Đại Lợi

Yêu cầu thu hồi lô nước muối sinh lý SAT BB của công ty Đại Lợi

Thu hồi nước muối sinh lý SAT BB vì không đạt chất lượng

Thu hồi nước muối sinh lý SAT BB vì không đạt chất lượng

Nước muối sinh lý SAT BB không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nước muối sinh lý SAT BB không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thu hồi nước muối sinh lý SAT BB do không đạt chuẩn

Thu hồi nước muối sinh lý SAT BB do không đạt chuẩn

Thu hồi nước muối sinh lý SAT BB trên toàn quốc

Thu hồi nước muối sinh lý SAT BB trên toàn quốc