Cứu trợ thành công thuyền viên Tàu QNA 91072 trên biển miền Trung

Cứu trợ thành công thuyền viên Tàu QNA 91072 trên biển miền Trung

Cứu nạn thành công một thuyền viên trên vùng biển miền Trung

Cứu nạn thành công một thuyền viên trên vùng biển miền Trung

Kịp thời cấp cứu nhiều thuyền viên bị nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu nhiều thuyền viên bị nạn trên biển

Đà Nẵng: Cấp cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Đà Nẵng: Cấp cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu nạn nhân bị thương nặng trên biển

Kịp thời cấp cứu nạn nhân bị thương nặng trên biển

Cứu ngư dân 19 tuổi bị chấn thương cổ trên tàu vỏ thép

Cứu ngư dân 19 tuổi bị chấn thương cổ trên tàu vỏ thép

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên tàu cá bị thương nặng

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên tàu cá bị thương nặng

Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị thương nặng ở cổ

Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị thương nặng ở cổ

Kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Đà Nẵng: Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bị thương nặng ở cổ

Đà Nẵng: Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bị thương nặng ở cổ

Kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn trên biển