Chủ tịch TPHCM: Cần điều tra làm rõ những sai phạm tại SAGRI

Chủ tịch TPHCM: Cần điều tra làm rõ những sai phạm tại SAGRI

Vụ chi khống 13 tỷ đồng tại SAGRI: Đã chuyển hồ sơ sang công an

Vụ chi khống 13 tỷ đồng tại SAGRI: Đã chuyển hồ sơ sang công an

TP Hồ Chí Minh: Cách chức Tổng Giám đốc SAGRI đối với ông Lê Tấn Hùng

TP Hồ Chí Minh: Cách chức Tổng Giám đốc SAGRI đối với ông Lê Tấn Hùng

Chi khống hơn 13 tỷ đồng, Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị cách chức

Chi khống hơn 13 tỷ đồng, Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị cách chức

TPHCM: Cách chức Tổng Giám đốc SAGRI đối với ông Lê Tấn Hùng

TPHCM: Cách chức Tổng Giám đốc SAGRI đối với ông Lê Tấn Hùng

UBND TPHCM cách chức Tổng giám đốc Sagri với ông Lê Tấn Hùng

UBND TPHCM cách chức Tổng giám đốc Sagri với ông Lê Tấn Hùng

Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri bị kỷ luật

Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri bị kỷ luật

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị cách chức?

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị cách chức?

Chủ tịch TP.HCM ký quyết định cách chức ông Lê Tấn Hùng

Chủ tịch TP.HCM ký quyết định cách chức ông Lê Tấn Hùng

Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị cách chức

Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị cách chức

UBND TP.HCM cách chức Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

UBND TP.HCM cách chức Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Cách chức Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Cách chức Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị cách chức vì vi phạm rất nghiêm trọng

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị cách chức vì vi phạm rất nghiêm trọng

Ông Lê Tấn Hùng bị cách chức Tổng giám đốc Sagri

Ông Lê Tấn Hùng bị cách chức Tổng giám đốc Sagri

UBND TP.HCM cách chức ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc SAGRI

UBND TP.HCM cách chức ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc SAGRI

Chính thức cách chức Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng vì các vi phạm rất nghiêm trọng

Chính thức cách chức Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng vì các vi phạm rất nghiêm trọng

Ông Lê Tấn Hùng bị cách chức

Ông Lê Tấn Hùng bị cách chức

Cách chức ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc SAGRI vì loạt sai phạm nghiêm trọng

Cách chức ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc SAGRI vì loạt sai phạm nghiêm trọng

TP.HCM yêu cầu khắc phục sai phạm tại SAGRI trước 30/6

TP.HCM yêu cầu khắc phục sai phạm tại SAGRI trước 30/6

Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra Sagri trước 30-6

Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra Sagri trước 30-6

Những thương vụ khiến ông Lê Tấn Hùng bị kỷ luật, đình chỉ công tác

Những thương vụ khiến ông Lê Tấn Hùng bị kỷ luật, đình chỉ công tác

Đã họp hội đồng kỷ luật ông Lê Tấn Hùng, vì sao chưa thể công bố kết quả?

Đã họp hội đồng kỷ luật ông Lê Tấn Hùng, vì sao chưa thể công bố kết quả?

Ai điều hành SAGRI sau khi ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Ai điều hành SAGRI sau khi ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Đình chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng để có thời gian tiếp tục xem xét kỷ luật

Đình chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng để có thời gian tiếp tục xem xét kỷ luật

TP HCM: Sau khi đình chỉ chức vụ, ông Lê Tấn Hùng sẽ bị xem xét kỷ luật

TP HCM: Sau khi đình chỉ chức vụ, ông Lê Tấn Hùng sẽ bị xem xét kỷ luật

'Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng chưa phải là quyết định cuối cùng'

'Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng chưa phải là quyết định cuối cùng'

Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng: Không phải hình thức cuối cùng

Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng: Không phải hình thức cuối cùng

Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng chỉ là 'một bước trong quy trình xử lý'

Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng chỉ là 'một bước trong quy trình xử lý'

Đình chỉ chức vụ đối với Tổng Giám đốc Sagri

Vì sao ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI bị đình chỉ công tác?

Vì sao ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI bị đình chỉ công tác?

Những vụ vay mượn khiến Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị đình chức

Những vụ vay mượn khiến Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị đình chức

Vì sao Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Vì sao Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Ông Lê Tấn Hùng ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng như thế nào?

Ông Lê Tấn Hùng ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng như thế nào?

Hoạn lộ của TGĐ Sagri Lê Tấn Hùng trước ngày bị đình chỉ công tác vì 'không đủ phẩm chất'

Hoạn lộ của TGĐ Sagri Lê Tấn Hùng trước ngày bị đình chỉ công tác vì 'không đủ phẩm chất'

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

TP Hồ Chí Minh: Ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác vì không đủ phẩm chất lãnh đạo

TP Hồ Chí Minh: Ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác vì không đủ phẩm chất lãnh đạo

Đình chỉ công tác Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng

Sai phạm của ông Lê Tấn Hùng: Đi học tập nước ngoài ảo, chi 13 tỉ tiền thật

Sai phạm của ông Lê Tấn Hùng: Đi học tập nước ngoài ảo, chi 13 tỉ tiền thật

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ chức Tổng giám đốc Sagri

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ chức Tổng giám đốc Sagri

Nguyên Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo

Nguyên Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo

Đình chỉ công tác Tổng Giám đốc SAGRI

Đình chỉ công tác Tổng Giám đốc SAGRI

Ông Lê Tấn Hùng đã ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học

Ông Lê Tấn Hùng đã ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học

Đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Tổng giám đốc SAGRI bị đình chỉ công tác

Tổng giám đốc SAGRI bị đình chỉ công tác

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Đình chỉ chức vụ ông Lê Tấn Hùng vì sai phạm đất đai

Đình chỉ chức vụ ông Lê Tấn Hùng vì sai phạm đất đai

Đình chỉ công tác tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Đình chỉ công tác Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc SAGRI

Đình chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc SAGRI

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ chức Tổng giám đốc SAGRI?

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ chức Tổng giám đốc SAGRI?

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ chức Tổng giám đốc SAGRI

Ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ chức Tổng giám đốc SAGRI

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, có nên 'nói không' với thịt heo?

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, có nên 'nói không' với thịt heo?

Chỉ có Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào cuộc mới 'ra ngô ra khoai'

Chỉ có Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào cuộc mới 'ra ngô ra khoai'

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại SAGRI: Vì sao không khởi tố?

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại SAGRI: Vì sao không khởi tố?

Thịt heo thảo mộc Sagri giảm giá 20%

Thịt heo thảo mộc Sagri giảm giá 20%

Sở Nội vụ đề xuất TPHCM đề xuất kỷ luật ông Phạm Tuấn Hùng

Sở Nội vụ đề xuất TPHCM đề xuất kỷ luật ông Phạm Tuấn Hùng

Ông Lê Tấn Hùng vi phạm 18 nội dung, nhận hình thức hạ bậc lương

Ông Lê Tấn Hùng vi phạm 18 nội dung, nhận hình thức hạ bậc lương

Đề xuất kỷ luật hạ bậc lương ông Lê Tấn Hùng

Đề xuất kỷ luật hạ bậc lương ông Lê Tấn Hùng

1 lãnh đạo Sở NN-PTNT TP HCM 'dính' đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

1 lãnh đạo Sở NN-PTNT TP HCM 'dính' đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ông Lê Tấn Hùng bị kỷ luật 'hạ bậc lương'

Ông Lê Tấn Hùng bị kỷ luật 'hạ bậc lương'

Đề xuất kỷ luật hàng loạt lãnh đạo ở Sagri

Đề xuất kỷ luật hàng loạt lãnh đạo ở Sagri

Đề xuất hạ bậc lương Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Đề xuất hạ bậc lương Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Sở Nội vụ đề xuất kỷ luật nhiều cán bộ ở Sagri

Sở Nội vụ đề xuất kỷ luật nhiều cán bộ ở Sagri

Diễn biến mới liên quan các cá nhân sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Diễn biến mới liên quan các cá nhân sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Hàng nghìn ha đất của các 'ông lớn nhà nước' sử dụng không hiệu quả, để xảy ra lấn chiếm

Hàng nghìn ha đất của các 'ông lớn nhà nước' sử dụng không hiệu quả, để xảy ra lấn chiếm

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã 'xẻ thịt đất' như thế nào?

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã 'xẻ thịt đất' như thế nào?

Nhiều 'ông lớn' Nhà nước sử dụng lãng phí hàng nghìn hécta đất công

Nhiều 'ông lớn' Nhà nước sử dụng lãng phí hàng nghìn hécta đất công

Hàng ngàn héc-ta đất công bị DNNN sử dụng lãng phí

Hàng ngàn héc-ta đất công bị DNNN sử dụng lãng phí

Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sử dụng lãng phí hàng nghìn hécta đất công

Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sử dụng lãng phí hàng nghìn hécta đất công

Đại biểu QH: TGĐ SAGRI Lê Tấn Hùng không phải 'vùng cấm'

Đại biểu QH: TGĐ SAGRI Lê Tấn Hùng không phải 'vùng cấm'

Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng không phải 'vùng cấm'

Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng không phải 'vùng cấm'

Sai phạm tại SAGRI: Em trai ông Lê Thanh Hải không phải là 'vùng cấm'!

Sai phạm tại SAGRI: Em trai ông Lê Thanh Hải không phải là 'vùng cấm'!

Tập đoàn Trung Thủy thâu tóm đất công: Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần vào cuộc làm rõ

Tập đoàn Trung Thủy thâu tóm đất công: Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần vào cuộc làm rõ

Doanh nghiệp Nhà nước ôm nợ lớn, rủi ro mất cân đối tài chính

Doanh nghiệp Nhà nước ôm nợ lớn, rủi ro mất cân đối tài chính

Điểm mặt những ông lớn xin lùi cổ phần hóa

Điểm mặt những ông lớn xin lùi cổ phần hóa

Tổng giám đốc SAGRI ký khống gần 20 tỷ đồng, liên tục vay hàng trăm tỷ để... gửi ngân hàng

Tổng giám đốc SAGRI ký khống gần 20 tỷ đồng, liên tục vay hàng trăm tỷ để... gửi ngân hàng

Hàng loạt 'ông lớn' xin lùi thời hạn cổ phần hóa, tăng tỷ lệ sở hữu tối thiểu của Nhà nước

Hàng loạt 'ông lớn' xin lùi thời hạn cổ phần hóa, tăng tỷ lệ sở hữu tối thiểu của Nhà nước

Tập đoàn Trung Thủy thâu tóm gần nghìn ha đất vàng từ Sagri như thế nào?

Tập đoàn Trung Thủy thâu tóm gần nghìn ha đất vàng từ Sagri như thế nào?

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn liên tiếp 'qua mặt' UBND TPHCM

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn liên tiếp 'qua mặt' UBND TPHCM

Bị kỷ luật cảnh cáo, ông Lê Tấn Hùng vẫn làm Tổng giám đốc SAGRI

Bị kỷ luật cảnh cáo, ông Lê Tấn Hùng vẫn làm Tổng giám đốc SAGRI

Tiếp tục 'khui' hàng loạt sai phạm tại SAGRI

Tiếp tục 'khui' hàng loạt sai phạm tại SAGRI

Thú y kết luận thịt heo thảo mộc Sagri an toàn

Thú y kết luận thịt heo thảo mộc Sagri an toàn

Những cán bộ nào của TP.HCM đi nước ngoài bị 'điểm danh'?

Những cán bộ nào của TP.HCM đi nước ngoài bị 'điểm danh'?

Sagrifood tri ân khách, giảm 10% giá thịt heo Thảo Mộc Sagri

Sagrifood tri ân khách, giảm 10% giá thịt heo Thảo Mộc Sagri

Kỷ luật Đảng đối với Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Kỷ luật Đảng đối với Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng