Nestle Việt Nam hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho công tác chống dịch COVID-19

Nestle Việt Nam hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho công tác chống dịch COVID-19

Nestle Việt Nam hỗ trợ các sản phẩm thực phẩm, thức uống dinh dưỡng với tổng trị giá hơn ba tỷ đồng hỗ trợ...