VINAMILK TIÊN PHONG GIỚI THIỆU SỮA TƯƠI 100% A2 ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

VINAMILK TIÊN PHONG GIỚI THIỆU SỮA TƯƠI 100% A2 ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Vinamilk sản xuất sữa A2 tại Việt Nam

Vinamilk sản xuất sữa A2 tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

'Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín' năm 2017 có tên Vinamilk

'Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín' năm 2017 có tên Vinamilk

Vinamilk – doanh nghiệp sữa duy nhất trong danh sách 'Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín' năm 2017

Vinamilk – doanh nghiệp sữa duy nhất trong danh sách 'Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín' năm 2017

Vinamilk sản xuất sữa A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk sản xuất sữa A2 đầu tiên tại Việt Nam

Nhân giống thành công đàn bò A2 - Tập đoàn TH tạo bước tiến mới trong ngành nông nghiệp Thay vì nhập khẩu đàn bò có gen A2 từ nước ngoài về, Tập đoàn TH chủ động phân lập, tách đàn bò có gen A2A2 từ đàn bò có sẵn tại Trang trại TH và thực hiện nhân giống

Nhân giống thành công đàn bò A2 - Tập đoàn TH tạo bước tiến mới trong ngành nông nghiệp Thay vì nhập khẩu đàn bò có gen A2 từ nước ngoài về, Tập đoàn TH chủ động phân lập, tách đàn bò có gen A2A2 từ đàn bò có sẵn tại Trang trại TH và thực hiện nhân giống

Vinamilk sản xuất sữa A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk sản xuất sữa A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong sản xuất sữa A2 tại Việt Nam

Vinamilk tiên phong sản xuất sữa A2 tại Việt Nam

Vinamilk nhập 200 bò sữa A2 từ New Zealand bằng máy bay

Vinamilk nhập 200 bò sữa A2 từ New Zealand bằng máy bay