Tổng cục Thuế lên tiếng về những băn khoăn trong dự thảo Luật Thuế (sửa đổi)

Tổng cục Thuế lên tiếng về những băn khoăn trong dự thảo Luật Thuế (sửa đổi)

Ngành thuế lên tiếng việc 'đòi ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản sẽ vi phạm luật'

Ngành thuế lên tiếng việc 'đòi ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản sẽ vi phạm luật'

CHỐNG CHUYỂN GIÁ, TRÁNH THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHỐNG CHUYỂN GIÁ, TRÁNH THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin về mở tài khoản, số tài khoản cùng mã số thuế cho cơ quan thuế

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin về mở tài khoản, số tài khoản cùng mã số thuế cho cơ quan thuế

Cần thận trọng khi sửa luật

Cần thận trọng khi sửa luật

Chính phủ sẽ rà soát, quy định cụ thể trách nhiệm về đầu tư công

Chính phủ sẽ rà soát, quy định cụ thể trách nhiệm về đầu tư công

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Phó thủ tướng: Tiền kiểm trong đầu tư công không phải để nhũng nhiễu

Phó thủ tướng: Tiền kiểm trong đầu tư công không phải để nhũng nhiễu

Đbqh Lê Công nhường – bình định: cần phân loại nợ đọng thuế, từ đó rút ra những giải pháp phù hợp, tập trung vào nhóm thuế có khả năng thu hồi

Đbqh Lê Công nhường – bình định: cần phân loại nợ đọng thuế, từ đó rút ra những giải pháp phù hợp, tập trung vào nhóm thuế có khả năng thu hồi

Cần luật hóa cụ thể thẩm quyền danh mục Đầu tư công

Cần luật hóa cụ thể thẩm quyền danh mục Đầu tư công

Chính sách sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng?

Chính sách sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng?

Minh bạch thông tin, công ty đại chúng than… khó

Minh bạch thông tin, công ty đại chúng than… khó

Sửa Luật Chứng khoán: Hành trình 20 năm mở cửa đón vốn ngoại

Sửa Luật Chứng khoán: Hành trình 20 năm mở cửa đón vốn ngoại

Sửa Luật Đầu tư công không 'đẻ' thêm thủ tục

Chú trọng hiệu quả và minh bạch trong đầu tư công

Chú trọng hiệu quả và minh bạch trong đầu tư công

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Cho ý kiến hai dự án Luật

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Cho ý kiến hai dự án Luật

Sửa đổi Luật Đầu tư công: Chính phủ sẽ rà soát, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Sửa đổi Luật Đầu tư công: Chính phủ sẽ rà soát, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Tổng cục Thuế phản hồi ý kiến lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tại thảo luận Quốc hội

Tổng cục Thuế phản hồi ý kiến lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tại thảo luận Quốc hội

Tổng cục Thuế họp báo, phản hồi ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tổng cục Thuế họp báo, phản hồi ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Đại biểu vạch rõ 'khe hở' dễ bị lợi dụng trong dự án Luật Đầu tư công

Đại biểu vạch rõ 'khe hở' dễ bị lợi dụng trong dự án Luật Đầu tư công

Công khai các dự án đầu tư công, sẽ không thể có những khuất tất

Công khai các dự án đầu tư công, sẽ không thể có những khuất tất

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Tạo căn cứ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư công

Tạo căn cứ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư công

Đề xuất chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự vướng mắc đã được đánh giá tác động của Luật Đầu tư công

Đề xuất chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự vướng mắc đã được đánh giá tác động của Luật Đầu tư công

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong công tác quản lý, chống chuyển giá

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong công tác quản lý, chống chuyển giá

Đơn giản nhất quy trình, không 'đẻ' ra những thủ tục mới

Đơn giản nhất quy trình, không 'đẻ' ra những thủ tục mới

Phó Thủ tướng: Sửa Luật đầu tư công, không 'đẻ' ra thủ tục mới

Phó Thủ tướng: Sửa Luật đầu tư công, không 'đẻ' ra thủ tục mới

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

PGS.,TS. Lê Xuân Trường: Quy định về xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế giúp giảm nợ ảo cho ngân sách

PGS.,TS. Lê Xuân Trường: Quy định về xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế giúp giảm nợ ảo cho ngân sách

Đại biểu Quốc hội cảnh báo khe hở lách luật, xé nhỏ dự án đầu tư công

Đại biểu Quốc hội cảnh báo khe hở lách luật, xé nhỏ dự án đầu tư công

Sửa luật Đầu tư công: Công khai sẽ không thể có khuất tất

Sửa luật Đầu tư công: Công khai sẽ không thể có khuất tất

Dự án đầu tư công sử dụng tiền công thì phải công khai cho người dân được biết

Dự án đầu tư công sử dụng tiền công thì phải công khai cho người dân được biết

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Đẩy mạnh phân quyền trong sửa Luật Đầu tư công: Cấp trên hãy dũng cảm 'thôi ôm'!

Đẩy mạnh phân quyền trong sửa Luật Đầu tư công: Cấp trên hãy dũng cảm 'thôi ôm'!

Tránh tình trạng 'vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung'

Tránh tình trạng 'vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung'

Đại biểu Quốc hội nói gì về sai phạm của ông Tất Thành Cang?

Đại biểu Quốc hội nói gì về sai phạm của ông Tất Thành Cang?