Miền tóc xanh xưa

Miền tóc xanh xưa

Tôi gặp người hàng xóm cũ. Bà nói đang đi thăm con cháu, những người từ lâu đã rời chốn quê nghèo trung du...