Cần làm gì để thực hiện XHH giáo dục hiệu quả nhất?

Cần làm gì để thực hiện XHH giáo dục hiệu quả nhất?

Khởi động đợt đánh giá của WB với Dự án hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông

Khởi động đợt đánh giá của WB với Dự án hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông

Có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp

Có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng giáo viên cốt cán của 48 tỉnh/thành phố

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng giáo viên cốt cán của 48 tỉnh/thành phố

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng 28 nghìn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng 28 nghìn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Bến Tre: Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Bến Tre: Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lý do môn lịch sử tiếp tục 'đội sổ' kỳ thi THPT quốc gia

Lý do môn lịch sử tiếp tục 'đội sổ' kỳ thi THPT quốc gia

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng hàng chục ngàn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng hàng chục ngàn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Chuẩn bị tốt nhất cho dạy học Lịch sử trong chương trình mới

Chuẩn bị tốt nhất cho dạy học Lịch sử trong chương trình mới

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán môn Lịch sử các tỉnh phía Bắc

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán môn Lịch sử các tỉnh phía Bắc

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán toàn quốc: Tập trung vào nội dung nào?

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán toàn quốc: Tập trung vào nội dung nào?