Kết quả xét nghiệm COVID-19 của 3 người vượt biên trái phép ở Quảng Bình ra sao?

Kết quả xét nghiệm COVID-19 của 3 người vượt biên trái phép ở Quảng Bình ra sao?

Chiều tối 1/1, cơ quan chức năng Quảng Bình có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với 3 lao động tự do nhập...
Thông tin mới nhất về 3 đối tượng vượt biên trái phép tại Quảng Bình

Thông tin mới nhất về 3 đối tượng vượt biên trái phép tại Quảng Bình

Quảng Bình cách ly y tế 3 người nhập cảnh trái phép

Quảng Bình cách ly y tế 3 người nhập cảnh trái phép

Quảng Bình cách ly y tế 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

Quảng Bình cách ly y tế 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

Quảng Bình: Kịp thời cách ly y tế 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

Quảng Bình: Kịp thời cách ly y tế 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

Bệnh nhân số 1291 tại Quảng Bình có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 2

Bệnh nhân số 1291 tại Quảng Bình có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 2

Biến động mạnh người cách ly, ca tái dương tính ở Quảng Bình đã có kết quả xét nghiệm

Biến động mạnh người cách ly, ca tái dương tính ở Quảng Bình đã có kết quả xét nghiệm

Bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 ở Quảng Bình đã âm tính

Bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 ở Quảng Bình đã âm tính

Bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở Quảng Bình đã có kết quả âm tính

Bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở Quảng Bình đã có kết quả âm tính

Quảng Bình: Bệnh nhân 1291 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Quảng Bình: Bệnh nhân 1291 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 vừa có kết quả âm tính

Bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 vừa có kết quả âm tính

46 trường hợp F1 của BN1291 đều có kết quả âm tính

46 trường hợp F1 của BN1291 đều có kết quả âm tính

Kết quả xét nghiệm 46 F1 của ca tái dương tính SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

Kết quả xét nghiệm 46 F1 của ca tái dương tính SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

Tất cả F1 của bệnh nhân ở Quảng Bình đều âm tính với SARS-CoV-2

Tất cả F1 của bệnh nhân ở Quảng Bình đều âm tính với SARS-CoV-2

46 F1 liên quan đến bệnh nhân tái dương tính ở Quảng Bình đều âm tính lần 1

46 F1 liên quan đến bệnh nhân tái dương tính ở Quảng Bình đều âm tính lần 1

Kết quả xét nghiệm 44 F1 của bệnh nhân tái dương tính ở Quảng Bình

Kết quả xét nghiệm 44 F1 của bệnh nhân tái dương tính ở Quảng Bình

Giúp bà con Vân Kiều phòng, chống dịch bệnh

Giúp bà con Vân Kiều phòng, chống dịch bệnh

Bệnh nhân số 1291 tại Quảng Bình tái dương tính với SARS–CoV–2

Bệnh nhân số 1291 tại Quảng Bình tái dương tính với SARS–CoV–2

Covid-19: Truy vết, cách ly 36 người tiếp xúc bệnh nhân tái dương tính ở Quảng Bình

Covid-19: Truy vết, cách ly 36 người tiếp xúc bệnh nhân tái dương tính ở Quảng Bình

Thông tin về trường hợp tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

Thông tin về trường hợp tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

Quảng Bình tìm kiếm 3 người là F1 của ca tái dương tính Covid-19

Quảng Bình tìm kiếm 3 người là F1 của ca tái dương tính Covid-19

Quảng Bình: Một trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2

Quảng Bình: Một trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2

Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm lại ca nghi tái nhiễm SARS-CoV-2

Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm lại ca nghi tái nhiễm SARS-CoV-2

Quảng Bình: Giám sát chặt chẽ BN 1291 tái dương tính SARS-CoV-2

Quảng Bình: Giám sát chặt chẽ BN 1291 tái dương tính SARS-CoV-2

Quảng Bình: Một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

Quảng Bình: Một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân 1291 tái dương tính nCoV sau khi đi xe khách về quê

Bệnh nhân 1291 tái dương tính nCoV sau khi đi xe khách về quê

Quảng Bình có ca tái dương tính SARS-CoV-2, tiếp xúc với nhiều người

Quảng Bình có ca tái dương tính SARS-CoV-2, tiếp xúc với nhiều người

Bệnh nhân 1291 tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

Bệnh nhân 1291 tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

Một bệnh nhân ở Quảng Bình tái dương tính với SARS-CoV-2

Một bệnh nhân ở Quảng Bình tái dương tính với SARS-CoV-2

Quảng Bình: Một bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2

Quảng Bình: Một bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2

Quảng Bình phát hiện trường hợp tái dương tính với Sars-CoV-2

Quảng Bình phát hiện trường hợp tái dương tính với Sars-CoV-2

Quảng Bình phát hiện một ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Quảng Bình phát hiện một ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Ca tái dương tính COVID-19 từng đi xe khách về Quảng Bình

Ca tái dương tính COVID-19 từng đi xe khách về Quảng Bình

Quảng Bình: Một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi âm tính nhiều lần

Quảng Bình: Một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi âm tính nhiều lần

1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

Quảng Bình: Bệnh nhân 1291 tái dương tính SARS-CoV-2

Quảng Bình: Bệnh nhân 1291 tái dương tính SARS-CoV-2

Viện Dinh dưỡng cử cán bộ cùng tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt

Tổ công tác số 2 của Bộ Y tế đến hỗ trợ Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ

Tổ công tác số 2 của Bộ Y tế đến hỗ trợ Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ

Lật xe chở 10 người đoàn cứu trợ vùng lũ Quảng Bình, 1 người bị thương

Lật xe chở 10 người đoàn cứu trợ vùng lũ Quảng Bình, 1 người bị thương

Các thành viên trong đoàn cứu trợ vùng lũ Quảng Bình gặp nạn đã bình phục

Các thành viên trong đoàn cứu trợ vùng lũ Quảng Bình gặp nạn đã bình phục

Cứu thoát 5 người lật thuyền trên đường đi cứu trợ

Cứu thoát 5 người lật thuyền trên đường đi cứu trợ

Nhiều bệnh viện ở Quảng Bình ngập sâu

Nhiều bệnh viện ở Quảng Bình ngập sâu

Quảng Bình: Các bệnh viện ngập sâu, công tác khám, chữa bệnh gặp khó khăn

Quảng Bình: Các bệnh viện ngập sâu, công tác khám, chữa bệnh gặp khó khăn

Quảng Bình: Các bệnh viện ngập sâu, công tác khám, chữa bệnh gặp khó khăn

Nhiều cơ sở y tế ở Quảng Bình ngập sâu trong lũ

Nhiều cơ sở y tế ở Quảng Bình ngập sâu trong lũ