'Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ Thổ Hà gắn với phát triển du lịch'

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng cổ Thổ Hà

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng cổ Thổ Hà

Bộ VHTTDL yêu cầu xử lý sai phạm trong xây dựng tại Chùa Bổ Đà

Bộ VHTTDL yêu cầu xử lý sai phạm trong xây dựng tại Chùa Bổ Đà

Xung quanh sai phạm tại chùa Bổ Đà (Bắc Giang): Cần xử lý nghiêm trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý

Xung quanh sai phạm tại chùa Bổ Đà (Bắc Giang): Cần xử lý nghiêm trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý

Bộ VHTTDL yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc tu bổ chùa Bổ Đà, Bắc Giang

Bộ VHTTDL yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc tu bổ chùa Bổ Đà, Bắc Giang

Đơn vị nào chịu trách nhiệm trước các sai phạm trong xây dựng Tam quan chùa Bổ Đà?

Đơn vị nào chịu trách nhiệm trước các sai phạm trong xây dựng Tam quan chùa Bổ Đà?

Chùa cổ Bổ Đà mới mọc tam quan

Chùa cổ Bổ Đà mới mọc tam quan