Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Báo động ô nhiễm nguồn nước phục vụ sinh hoạt

Báo động ô nhiễm nguồn nước phục vụ sinh hoạt

Có bao nhiêu người đang ở trên 14,2 ha đất quốc phòng bị 'xẻ thịt' tại Hải Phòng?

Có bao nhiêu người đang ở trên 14,2 ha đất quốc phòng bị 'xẻ thịt' tại Hải Phòng?

Xi măng Hải Phòng lén lút nổ mìn khai thác, tạo những 'hố bom' khổng lồ

Xi măng Hải Phòng lén lút nổ mìn khai thác, tạo những 'hố bom' khổng lồ

Chi hơn 6 tỷ đồng xử lý chất thải độc hại đổ trộm ở Hải Phòng

Chi hơn 6 tỷ đồng xử lý chất thải độc hại đổ trộm ở Hải Phòng

Hải Phòng: Người dân 'tố' nhà máy thuốc lá gây ô nhiễm môi trường

Hải Phòng: Người dân 'tố' nhà máy thuốc lá gây ô nhiễm môi trường

Hải Phòng còn chậm cấp phép xả thải

CCN Vĩnh Niệm Hải Phòng: Điểm nóng ô nhiễm môi trường

Hải Phòng: Đất quốc phòng bị chiếm được bàn giao cho địa phương quản lý