Hậu Giang bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Hậu Giang bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang: Sẽ kiện Chủ tịch tỉnh

Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang: Sẽ kiện Chủ tịch tỉnh

Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang khiếu nại lên UBKT Trung ương

Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang khiếu nại lên UBKT Trung ương

Sở Tư pháp Hậu Giang bị 'tuýt còi' vì để PGĐ kiêm Trưởng phòng công chứng

Sở Tư pháp Hậu Giang bị 'tuýt còi' vì để PGĐ kiêm Trưởng phòng công chứng

Hậu Giang: Phó Giám đốc Sở kiêm trưởng phòng công chứng là sai

Hậu Giang: Phó Giám đốc Sở kiêm trưởng phòng công chứng là sai

Hậu Giang không thụ lý đơn khiếu nại của nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Hậu Giang không thụ lý đơn khiếu nại của nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp khiếu nại quyết định điều động

Không thụ lý đơn khiếu nại của nguyên phó giám đốc sở bị điều sang Hội Chữ thập đỏ

Vì sao UBND Hậu Giang không thụ lý khiếu nại của nguyên PGĐ Sở Tư pháp?

Sau khiển trách, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn tiếp tục bị cảnh cáo

Kỷ luật nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp từ chối điều động về Hội Chữ thập đỏ

Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ chối quyết định điều động cán bộ

Hậu Giang: Bị Kỷ luật, Phó Giám đốc Sở chối nhận quyết định điều động

Phó Giám đốc Sở chối nhận quyết định điều động bị kỷ luật: UBND Hậu Giang lý giải sự việc

Phó giám đốc sở không nhận quyết định điều động tiếp tục bị kỷ luật

Kỷ luật cảnh cáo nguyên PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận nhiệm vụ

Kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang vì từ chối điều động công tác

Cảnh cáo ông Nguyễn Thành Nhơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang

Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang từ chối điều động

Kỷ luật Phó Giám đốc Sở không nhận quyết định điều động

Phó giám đốc Sở từ chối nhận quyết định điều động bị khiển trách

Dù bị kỷ luật, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang kiên quyết không 'về' Hội Chữ thập đỏ

Kỷ luật PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang vì không chấp hành quyết định điều động

Phó giám đốc sở Tư pháp Hậu Giang bị kỷ luật vì từ chối quyết định điều động

Kỷ luật Phó giám đốc Sở Tư pháp không chấp hành điều động của tỉnh

Phó giám đốc Sở Tư pháp bị kỷ luật vì không nhận quyết định điều động

Không nhận điều động, phó giám đốc sở ở Hậu Giang bị khiển trách

Phó giám đốc Sở nói gì về việc bị bỏ phiếu kỷ luật vì từ chối điều động?

Bỏ phiếu kỷ luật phó giám đốc sở không nhận quyết định điều động

Bỏ phiếu kỷ luật Phó giám đốc Sở từ chối nhận quyết định điều động

Phó Giám đốc Sở từ chối điều động: Ủy ban Kiểm tra nhập cuộc

PGĐ Sở Tư pháp từ chối về Hội Chữ thập đỏ: Tôi thuộc diện quy hoạch Giám đốc

Xử lý nghiêm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận quyết định điều động công tác

Phó Giám đốc Sở từ chối điều động: Xử lý nghiêm túc, làm đúng quy trình

Phó GĐ Sở quyết không nhận điều động, Hậu Giang sẽ xử lý nghiêm

Vẫn chưa 'xử' xong vụ phó giám đốc sở từ chối nhận quyết định điều động

Bất ngờ lý giải việc từ chối điều chuyển của PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang

Phó Giám đốc Sở từ chối quyết định điều động 'chấp nhận bị kỷ luật'

Vụ ông Đoàn Ngọc Hải: Bộ trưởng Nội vụ nói phải chấp hành tổ chức

Bộ trưởng Nội vụ nói về việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân: Việc phân công cán bộ là quyền của cơ quan quản lý

Bộ trưởng Nội vụ nói về việc ông Đoàn Ngọc Hải 'sáng nhậm chức, chiều xin từ chức'

Từ chức khi vừa được giao nhiệm vụ, ông Đoàn Ngọc Hải có bị kỷ luật?

Bộ trưởng Nội vụ: Ông Đoàn Ngọc Hải không chấp hành, tổ chức phải xem xét

Bộ trưởng Nội vụ nói về việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức... sau vài giờ nhậm chức

Vận động Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nhận quyết định điều động

Phó GĐ Sở ở Hậu Giang quyết không nhận điều động, dù có kỷ luật

Phó Giám đốc Sở lên tiếng việc từ chối nhận quyết định điều động

PGĐ Sở từ chối quyết định điều động: Tìm lý do

Bí thư Hậu Giang nói vụ Phó Giám đốc sở từ chối điều động

Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nói lý do từ chối chuyển công tác

Hé lộ nguyên nhân Phó giám đốc sở từ chối nhận quyết định điều động

Bí thư Hậu Giang chưa nghe việc Phó GĐ Sở không nhận điều động

Tỉnh Hậu Giang nói vụ Phó Giám đốc sở từ chối việc điều động

Phó GĐ Sở ở Hậu Giang không nhận quyết định điều động của Chủ tịch tỉnh

Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang bất ngờ từ chối nhận quyết định điều động

Phó GĐ Sở Tư pháp Hậu Giang từ chối nhận quyết định điều động

Trợ giúp pháp lý Hậu Giang phải là 'chỗ dựa' của người yếu thế

Đi tìm chính sách là 'đòn bẩy' với thanh niên