Ninh Thuận chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ninh Thuận chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu, đến năm 2025 sẽ có hơn 20 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động có...
Đê biển Đông Hải tan hoang vì sóng lớn, triều cường

Đê biển Đông Hải tan hoang vì sóng lớn, triều cường

Nông nghiệp Ninh Thuận vượt muôn vàn khó khăn

Nông nghiệp Ninh Thuận vượt muôn vàn khó khăn

Ninh Thuận phát triển chuỗi giá trị nông sản

Ninh Thuận phát triển chuỗi giá trị nông sản

Nông nghiệp Ninh Thuận bứt phá từ tái cơ cấu

Nông nghiệp Ninh Thuận bứt phá từ tái cơ cấu

Ninh Thuận có tiềm năng và lợi thế phát triển nông nghiệp

Ninh Thuận có tiềm năng và lợi thế phát triển nông nghiệp

Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận, thu hàng tỷ đồng/ha

Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận, thu hàng tỷ đồng/ha

Ninh Thuận cải tạo đàn giống và phát triển chuỗi liên kết

Ninh Thuận cải tạo đàn giống và phát triển chuỗi liên kết

Dùng gió làm ra nước cho vùng nhiễm mặn Ninh Thuận

Dùng gió làm ra nước cho vùng nhiễm mặn Ninh Thuận

Ninh Thuận phải quản lý tốt tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU

Ninh Thuận phải quản lý tốt tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU

An ninh nguồn nước: Nỗi thống khổ của Ninh Thuận

An ninh nguồn nước: Nỗi thống khổ của Ninh Thuận

Tập huấn triển khai áp dụng công nghệ xanh vào sản xuất sạch

Tập huấn triển khai áp dụng công nghệ xanh vào sản xuất sạch

Cây thanh thất hồi sinh 'vùng đất chết' Quán Thẻ

Cây thanh thất hồi sinh 'vùng đất chết' Quán Thẻ

Giải pháp để Ninh Thuận ứng phó với khô hạn hiệu quả

Giải pháp để Ninh Thuận ứng phó với khô hạn hiệu quả

Ninh Thuận công bố rủi ro thiên tai do hạn hán cấp độ 3

Ninh Thuận công bố rủi ro thiên tai do hạn hán cấp độ 3

Ninh Thuận: Xuống giống nhanh gọn, tiết kiệm nước tưới

Ninh Thuận: Xuống giống nhanh gọn, tiết kiệm nước tưới

Ninh Thuận đặt quyết tâm trong 2020

Ninh Thuận đặt quyết tâm trong 2020

Sản xuất lúa 2 vụ, giải pháp cho vùng khô hạn

Sản xuất lúa 2 vụ, giải pháp cho vùng khô hạn

Sẵn sàng 'né' hạn

Sẵn sàng 'né' hạn

Ninh Thuận đảm bảo nước tưới

Ninh Thuận đảm bảo nước tưới

Thành quả xây dựng nông thôn mới Ninh Thuận

Thành quả xây dựng nông thôn mới Ninh Thuận

'Bí kíp' trồng táo năng suất cao

'Bí kíp' trồng táo năng suất cao

Vụ chìm tàu ở vùng biển Hòn Cau: Nỗ lực tìm kiếm 1 ngư dân còn mất tích

Vụ chìm tàu ở vùng biển Hòn Cau: Nỗ lực tìm kiếm 1 ngư dân còn mất tích