Sức bật thị trường giao dịch hàng hóa trong bối cảnh hội nhập và hậu Covid-19

Sức bật thị trường giao dịch hàng hóa trong bối cảnh hội nhập và hậu Covid-19

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, tổ chức...
Đề xuất giảm 30 khoản thu phí, lệ phí đến hết tháng 6/2021

Đề xuất giảm 30 khoản thu phí, lệ phí đến hết tháng 6/2021

8 nhóm giải pháp phát triển thị trường trong nước

8 nhóm giải pháp phát triển thị trường trong nước

Đề xuất tiếp tục giảm nhiều mức phí, lệ phí đến hết 30/6/2021

Đề xuất tiếp tục giảm nhiều mức phí, lệ phí đến hết 30/6/2021

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam: Thí điểm niêm yết gạo, năng lượng

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam: Thí điểm niêm yết gạo, năng lượng

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

Bổ sung 3 lĩnh vực được điều chỉnh giảm 50% phí, lệ phí

Thêm 3 lĩnh vực được giảm 50% phí, lệ phí

Thêm 3 lĩnh vực được giảm 50% phí, lệ phí

Giảm thêm nhiều loại phí để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bộ Tài chính giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất bản

Bộ Tài chính giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất bản

Bộ Tài chính giảm 50% phí ở một số lĩnh vực

Bộ Tài chính giảm 50% phí ở một số lĩnh vực

Những loại phí nào tiếp tục được giảm vì dịch COVID-19 đến hết ngày 31/12/2020?

Những loại phí nào tiếp tục được giảm vì dịch COVID-19 đến hết ngày 31/12/2020?

Bộ Tài chính ban hành chính sách giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực

Bộ Tài chính ban hành chính sách giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực

Bộ Tài chính giảm 50% các loại phí thẩm định

Bộ Tài chính giảm 50% các loại phí thẩm định

Sửa quy định về hoạt động thanh tra ngành công thương

Sửa quy định về hoạt động thanh tra ngành công thương

Giảm 50% mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Giảm 50% mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Giao dịch hàng hóa qua sàn: Kênh đầu tư mới mẻ và nhiều tiềm năng

Giao dịch hàng hóa qua sàn: Kênh đầu tư mới mẻ và nhiều tiềm năng

Ra mắt thành viên môi giới hàng hóa khu vực phía Nam

Ra mắt thành viên môi giới hàng hóa khu vực phía Nam

Nông sản qua Sở giao dịch hàng hóa: Tránh được mùa mất giá

Nông sản qua Sở giao dịch hàng hóa: Tránh được mùa mất giá

Bộ Công Thương tiếp tục bãi bỏ một loạt văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Công Thương tiếp tục bãi bỏ một loạt văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 51 'cởi trói' cho sự phát triển của sở giao dịch hàng hóa

Nghị định số 51 'cởi trói' cho sự phát triển của sở giao dịch hàng hóa

Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025

Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025