Không thu các khoản của học sinh cùng một thời điểm

Không thu các khoản của học sinh cùng một thời điểm

TP.HCM: Trên 98% học sinh tốt nghiệp THPT

TP.HCM: Trên 98% học sinh tốt nghiệp THPT

Sóc Trăng: Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Diệu duyệt chi sai hơn nửa tỉ đồng

Sóc Trăng: Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Diệu duyệt chi sai hơn nửa tỉ đồng

Giáo viên tố cáo Hiệu trưởng bị điều chuyển

Giáo viên tố cáo Hiệu trưởng bị điều chuyển

Tấm gương nhà giáo Việt Nam 2017: Khi nằm xuống chỉ mong được đi qua trường lần cuối

Tấm gương nhà giáo Việt Nam 2017: Khi nằm xuống chỉ mong được đi qua trường lần cuối

Gần đến 20.11 mà cả Trường THPT Hoàng Diệu (TP.Sóc Trăng) vẫn chưa có lương

Gần đến 20.11 mà cả Trường THPT Hoàng Diệu (TP.Sóc Trăng) vẫn chưa có lương

Sóc Trăng chỉ đạo không chi tiền tăng tiết học cho công tác quản lý

Sóc Trăng chỉ đạo không chi tiền tăng tiết học cho công tác quản lý

Doanh nghiệp đòi nợ tỉnh Sóc Trăng vì 7 năm chưa trả

Doanh nghiệp đòi nợ tỉnh Sóc Trăng vì 7 năm chưa trả