Bộ Nội vụ nhắc TP.HCM không đưa đề xuất lập Sở ATTP

Bộ Nội vụ nhắc TP.HCM không đưa đề xuất lập Sở ATTP

Bộ Nội vụ đề nghị TP.HCM không đưa nội dung đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm vào dự thảo trình Chính...