Sau kết luận thanh tra Hãng phim truyện Việt Nam: Vui, nhưng còn nhiều trăn trở

Sau kết luận thanh tra Hãng phim truyện Việt Nam: Vui, nhưng còn nhiều trăn trở

Hãng phim hàng đầu Việt Nam từ 'con chim đầu đàn' đến 'kẻ thất bại' bị bỏ lại

Hãng phim hàng đầu Việt Nam từ 'con chim đầu đàn' đến 'kẻ thất bại' bị bỏ lại

Hành trình 'lột xác' của Thu Quỳnh 'My Sói' từ ngây thơ đến nóng bỏng

Hành trình 'lột xác' của Thu Quỳnh 'My Sói' từ ngây thơ đến nóng bỏng

Chiếu phim kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chiếu phim kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đợt phim chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đợt phim chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đợt phim đặc biệt kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Đợt phim đặc biệt kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

'Sứ mệnh trái tim' được chọn chiếu trong Đợt phim kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và 2-9

'Sứ mệnh trái tim' được chọn chiếu trong Đợt phim kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và 2-9

Tình duyên của nữ diễn viên cưỡng hiếp đàn ông trong 'Quỳnh búp bê'

Tình duyên của nữ diễn viên cưỡng hiếp đàn ông trong 'Quỳnh búp bê'

Đồng hiện - thủ pháp mới trong phim 'Sống cùng lịch sử'

Đồng hiện - thủ pháp mới trong phim 'Sống cùng lịch sử'