Tưng bừng lễ hội đua bò độc nhất ở ĐBSCL

Tưng bừng lễ hội đua bò độc nhất ở ĐBSCL

Trong dịp này đã có 64 đôi bò tham gia thi đấu. Từ sáng sớm đã có hàng ngàn người từ nhiều tỉnh, thành đến...