Tuần Văn hóa-Du lịch 2018 ở Kon Tum có gì đặc biệt?

Tuần Văn hóa-Du lịch 2018 ở Kon Tum có gì đặc biệt?

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum lần thứ 4

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum lần thứ 4

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Kon Tum: Đậm sắc màu văn hóa các dân tộc

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Kon Tum: Đậm sắc màu văn hóa các dân tộc

Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018

Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum

Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018

Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018

Tỉnh Kon Tum khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch lần thứ 4 năm 2018

Tỉnh Kon Tum khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch lần thứ 4 năm 2018

Kon Tum: Tuần văn hóa du lịch 2018

Kon Tum: Tuần văn hóa du lịch 2018

Hơn 700 nghệ nhân tham gia Tuần văn hóa du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ IV

Hơn 700 nghệ nhân tham gia Tuần văn hóa du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ IV

Khoảng 700 nghệ sĩ tham gia Tuần văn hóa - du lịch Kon Tum 2018

Khoảng 700 nghệ sĩ tham gia Tuần văn hóa - du lịch Kon Tum 2018

Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4-2018

Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4-2018

Trải nghiệm hấp dẫn trong Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum 2018

Trải nghiệm hấp dẫn trong Tuần Văn hóa - Du lịch Kon Tum 2018