Trải nghiệm văn hóa Pháp giữa lòng Thủ đô

Trải nghiệm văn hóa Pháp giữa lòng Thủ đô

Hợp tác Việt Nam - các nước

Bùng nổ ngày hội cho người yêu Pháp ngữ tại Hà Nội

Bùng nổ ngày hội cho người yêu Pháp ngữ tại Hà Nội

'Sắc màu Pháp ngữ' tôn vinh Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019

'Sắc màu Pháp ngữ' tôn vinh Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019

Sắc màu Pháp ngữ ở Việt Nam

Sắc màu Pháp ngữ ở Việt Nam

Khám phá ''Sắc màu Pháp ngữ'' ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Khám phá ''Sắc màu Pháp ngữ'' ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Sắc màu Pháp ngữ - Tôn vinh giá trị các nền văn hóa

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại 'Sắc màu Pháp ngữ'

Đa dạng các hoạt động trong Chương trình 'Sắc màu Pháp ngữ' tại Hà Nội