Giám đốc VP Châu Á-Thái Bình Dương Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trổ tài đầu bếp

Giám đốc VP Châu Á-Thái Bình Dương Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trổ tài đầu bếp

'Sắc màu Pháp ngữ'

'Sắc màu Pháp ngữ'

Trải nghiệm văn hóa Pháp giữa lòng Thủ đô

Trải nghiệm văn hóa Pháp giữa lòng Thủ đô

Hợp tác Việt Nam - các nước

'Sắc màu Pháp ngữ' tại Hà Nội

'Sắc màu Pháp ngữ' tại Hà Nội

Sắc màu Pháp ngữ-Thúc đẩy phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam

Sắc màu Pháp ngữ-Thúc đẩy phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam

Bùng nổ ngày hội cho người yêu Pháp ngữ tại Hà Nội

Bùng nổ ngày hội cho người yêu Pháp ngữ tại Hà Nội

Nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ

Nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ

Sắc màu Pháp ngữ ở Việt Nam

Sắc màu Pháp ngữ ở Việt Nam

Khám phá ''Sắc màu Pháp ngữ'' ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Khám phá ''Sắc màu Pháp ngữ'' ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Sắc màu Pháp ngữ - Tôn vinh giá trị các nền văn hóa

Sắc màu Pháp ngữ - Tôn vinh giá trị các nền văn hóa

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại 'Sắc màu Pháp ngữ'

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại 'Sắc màu Pháp ngữ'

Đa dạng các hoạt động trong Chương trình 'Sắc màu Pháp ngữ' tại Hà Nội

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình 'Sắc màu Pháp ngữ'

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình 'Sắc màu Pháp ngữ'