Bốt điện 'thay áo mới'

Bốt điện 'thay áo mới'

Tủ điện trên đường phố Hà Nội 'thay áo' mới

Tủ điện trên đường phố Hà Nội 'thay áo' mới

Vẽ hoa lên bốt điện: Nghệ thuật chết người

Vẽ hoa lên bốt điện: Nghệ thuật chết người

Dự án 'Sắc màu Hà Nội' nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân

Dự án 'Sắc màu Hà Nội' nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân

Bốt điện Hà Nội đồng loạt 'nở hoa' những ngày giáp Tết

Bốt điện Hà Nội đồng loạt 'nở hoa' những ngày giáp Tết

Khách du lịch thích thú 'check in' với Bốt điện Hà Nội

Khách du lịch thích thú 'check in' với Bốt điện Hà Nội

Tủ điện trên đường phố Hà Nội 'thay áo mới' đón Tết

Tủ điện trên đường phố Hà Nội 'thay áo mới' đón Tết

Loạt tủ điện trên tuyến phố Hà Nội 'khoác áo mới' đón Tết

Loạt tủ điện trên tuyến phố Hà Nội 'khoác áo mới' đón Tết

Giới trẻ Hà thành thích thú với 'BỐT ĐIỆN' hoa lá cành trên phố Tràng Tiền

Giới trẻ Hà thành thích thú với 'BỐT ĐIỆN' hoa lá cành trên phố Tràng Tiền

Hà Nội: Nhân rộng mô hình biến bốt điện thành bức họa

Hà Nội: Nhân rộng mô hình biến bốt điện thành bức họa

Khoác 'áo' mới cho tủ điện

Khoác 'áo' mới cho tủ điện