Ảnh đẹp du lịch với 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Ảnh đẹp du lịch với 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Tác phẩm 'Sắc màu Đà Nẵng' đoạt giải nhất cuộc thi ảnh du lịch

Tác phẩm 'Sắc màu Đà Nẵng' đoạt giải nhất cuộc thi ảnh du lịch

Hấp dẫn và ấn tượng trao giải cuộc thi ảnh đẹp 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Hấp dẫn và ấn tượng trao giải cuộc thi ảnh đẹp 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố đáng sống qua bộ ảnh Tuyệt vời Đà Nẵng ơi

Ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố đáng sống qua bộ ảnh Tuyệt vời Đà Nẵng ơi

Trao giải Cuộc thi ảnh đẹp du lịch 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Trao giải Cuộc thi ảnh đẹp du lịch 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Đà Nẵng: Trao giải cuộc thi ảnh đẹp du lịch 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Đà Nẵng: Trao giải cuộc thi ảnh đẹp du lịch 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Trao giải cuộc thi ảnh 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Trao giải cuộc thi ảnh 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Gần 1.200 tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh đẹp du lịch 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'

Gần 1.200 tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh đẹp du lịch 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi'