Người dân Hà Nội đón năm 2019 tại 'đại tiệc' Countdown

Người dân Hà Nội đón năm 2019 tại 'đại tiệc' Countdown

Chương trình đại nhạc hội đếm ngược Countdown thu hút rất đông người dân thủ đô tham gia để chào đón năm 2019.