Các cuộc thi nhan sắc: Đua nhau lách luật

Các cuộc thi nhan sắc: Đua nhau lách luật

Yêu cầu dừng cuộc thi 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019' vào tối 11/1

Yêu cầu dừng cuộc thi 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019' vào tối 11/1

Phú Yên: Dừng cuộc thi Nữ hoàng tài năng và sắc đẹp 2019 vì không xuất trình được giấy phép

Phú Yên: Dừng cuộc thi Nữ hoàng tài năng và sắc đẹp 2019 vì không xuất trình được giấy phép

Phú Yên: Yêu cầu dừng cuộc thi 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019'

Phú Yên: Yêu cầu dừng cuộc thi 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019'

Dừng đêm chung kết 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019' vì thiếu giấy phép tổ chức

Dừng đêm chung kết 'Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019' vì thiếu giấy phép tổ chức

Yêu cầu dừng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019

Yêu cầu dừng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019

Dừng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 nếu không trình được giấy phép