Xe khách 24 chỗ đâm trực diện xe tải, nhiều người bị thương

Xe khách 24 chỗ đâm trực diện xe tải, nhiều người bị thương

Xe khách đấu đầu xe tải trên quốc lộ, nhiều người bị thương

Xe khách đấu đầu xe tải trên quốc lộ, nhiều người bị thương

Xe khách đối đầu xe tải, người dân đạp cửa cứu các hành khách đang hoảng loạn ra ngoài

Xe khách đối đầu xe tải, người dân đạp cửa cứu các hành khách đang hoảng loạn ra ngoài

Xe khách đối đầu xe tải, ít nhất 5 người bị thương ở Tuyên Quang

Xe khách đối đầu xe tải, ít nhất 5 người bị thương ở Tuyên Quang

Xe khách 24 chỗ đâm trực diện xe tải, 2 xe co rúm đầu, ít nhất 6 người bị thương

Xe khách 24 chỗ đâm trực diện xe tải, 2 xe co rúm đầu, ít nhất 6 người bị thương

Xe khách đối đầu ôtô tải, ít nhất 5 người bị thương

Xe khách đối đầu ôtô tải, ít nhất 5 người bị thương

Xe khách đâm trực diện xe tải trên Quốc lộ 2, nhiều người bị thương

Xe khách đấu đầu xe tải, người dân phá cửa xe đưa 6 hành khách bị thương đi cấp cứu

Xe khách 24 chỗ đâm trực diện xe tải, hàng chục người thoát chết

Xe khách đấu đầu xe tải, 3 hành khách nhập viện