Đến Sầm Sơn du lịch, khách bị 'chém' quả ổi giá 20.000 đồng

Đến Sầm Sơn du lịch, khách bị 'chém' quả ổi giá 20.000 đồng

Thanh Hóa: Hàng ngàn du khách đổ về lễ hội biển Sầm Sơn 2018

Thanh Hóa: Hàng ngàn du khách đổ về lễ hội biển Sầm Sơn 2018

Dàn mẫu bikini làm 'nóng' Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Dàn mẫu bikini làm 'nóng' Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Đảm bảo tốt ANTT Lễ khai trương du lịch hè Sầm Sơn 2018

Đảm bảo tốt ANTT Lễ khai trương du lịch hè Sầm Sơn 2018

Rộn ràng Lễ khai hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Rộn ràng Lễ khai hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Thanh Hóa: Khai mạc lễ hội biển Sầm Sơn 2018

Thanh Hóa: Khai mạc lễ hội biển Sầm Sơn 2018

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Thanh Hóa hoàn tất công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Thanh Hóa hoàn tất công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Sẽ bắn pháo hoa chào mừng lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018

Sẽ bắn pháo hoa chào mừng lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018