Thái Bình hiện có 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm

Thái Bình hiện có 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm

Hải Phòng: Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường

Hải Phòng: Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường

80% chị em phụ nữ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

Tiền Giang xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Tiền Giang xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Các chức năng đặc biệt của máy hút bụi

Các chức năng đặc biệt của máy hút bụi

Cao Dương - Sạch nhà, đẹp ngõ

Cao Dương - Sạch nhà, đẹp ngõ

Phụ nữ huyện Ngọc Lặc với phong trào '3 sạch, 4 có'

Môi trường nông thôn Cẩm Lạc: Sạch từ nhà ra đồng

Môi trường nông thôn Cẩm Lạc: Sạch từ nhà ra đồng