Sư tử đực cười tít mắt trên đường đi tìm bạn tình

Sư tử đực cười tít mắt trên đường đi tìm bạn tình

Đàn sư tử 'bắt nạt' trâu rừng ngay giữa đường

Đàn sư tử 'bắt nạt' trâu rừng ngay giữa đường

Cuộc chiến sinh tồn: Khỉ đầu chó bị đàn sư tử cái truy sát, hạ gục trong chớp mắt

Cuộc chiến sinh tồn: Khỉ đầu chó bị đàn sư tử cái truy sát, hạ gục trong chớp mắt

Ngựa vằn thoát khỏi tử thần trong gang tấc nhờ cú đá trời giáng

Ngựa vằn thoát khỏi tử thần trong gang tấc nhờ cú đá trời giáng

Lợn lòi rơi vào móng vuốt sư tử cái, không ngờ được sư tử đực cứu mạng

Lợn lòi rơi vào móng vuốt sư tử cái, không ngờ được sư tử đực cứu mạng

Ở với nhau 8 năm, sư tử cái bỗng lên cơn 'bóp cổ' sư tử đực đến chết

Ở với nhau 8 năm, sư tử cái bỗng lên cơn 'bóp cổ' sư tử đực đến chết

Đau lòng cảnh hươu cao cổ bỏ mạng trước nanh vuốt chúa sơn lâm

Đau lòng cảnh hươu cao cổ bỏ mạng trước nanh vuốt chúa sơn lâm

Cặp sư tử con đầu tiên chào đời bằng thụ tinh nhân tạo

Cặp sư tử con đầu tiên chào đời bằng thụ tinh nhân tạo

Clip: 'Hồi hộp' chứng kiến màn cứu con khỏi bầy chó hoang của sư tử cái

Clip: 'Hồi hộp' chứng kiến màn cứu con khỏi bầy chó hoang của sư tử cái

'Chiến' trâu rừng để dạy con, ba sư tử nhận kết đắng

'Chiến' trâu rừng để dạy con, ba sư tử nhận kết đắng

Cận cảnh 2 sư tử con đầu tiên trên thế giới được sinh ra trong ống nghiệm

Cận cảnh 2 sư tử con đầu tiên trên thế giới được sinh ra trong ống nghiệm

Sư tử cái dùng mọi chiêu ve vãn vẫn bị 'bơ' đẹp

Sư tử cái dùng mọi chiêu ve vãn vẫn bị 'bơ' đẹp

Sư tử đực hợp sức tấn công sư tử cái

Sư tử đực hợp sức tấn công sư tử cái

Bị 9 sư tử cái 'đánh hội đồng', sư tử đực đầu đàn chạy không nổi

Bị 9 sư tử cái 'đánh hội đồng', sư tử đực đầu đàn chạy không nổi

Cận cảnh 9 sư tử cái hung dữ xâu xé con đực đơn độc

Cận cảnh 9 sư tử cái hung dữ xâu xé con đực đơn độc